Gent

Abscis Architecten -

Het wedstrijdontwerp van studentenverblijven en -restaurant op de site Kantienberg is een publiek-private samenwerking. De opdracht omvat 715 studentenkamers, een ondergrondse parking en fietsenstalling en studentenrestaurant. 

Het gabarit van de gebouwen respecteert de in het masterplan voorziene, trapsgewijze afbouw van de gebouwen richting groenstrook en Muinkschelde, die zoveel mogelijk vrije zichten garandeert. De studentenhuizen vormen een samenhangend geheel van balkvolumes, waarvan de kopse kanten de cadans bepalen van het straatbeeld van het Stalhof. Er is gestreefd naar een zo hoog mogelijk aantal studentenverblijven binnen de grenzen van het masterplan, zonder echter aspecten als kwaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en bouweconomie uit het oog te verliezen. Gelet op de noord-zuid oriëntatie van de gebouwen zorgen de vertikale lamellen voor een gepaste beschaduwing op de raamvlakken en voor een speels element in de gevel.

Abscis Architecten -