2005 Deinze

Abscis Architecten -

De stad Deinze gaf in 2002 opdracht aan Abscis Architecten, in tijdelijke vereniging met nv Tritel, voor het opstellen van een Mobiliteitsplan volgens het mobiliteitsconvenant van het Vlaams Gewest.

Er wordt gewerkt op 3 schaalniveau’s voor wat betreft problemen, prognoses, trends en oplossingen van infrastructuur en veiligheid - leefbaarheid.

In eerste instantie wordt er een duidelijke en samenhangende ruimtelijke visie geformuleerd met betrekking tot de ruimtelijke structuur en werking van Deinze. Deze visie resulteert in een aantal planalternatieven met verschillende accenten. Hiermee samenhangend worden er verschillende ruimtelijke principes en concepten uitgewerkt tot een hypothese gewenste ruimtelijke structuur voor Deinze. Een afwegingskader moet inzicht geven in de keuze voor het meest duurzame scenario.