Abscis Architecten - kop van de Watersportbaan Masterplan sociale huisvestingssite Jubileumlaan

Abscis Architecten

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2
B-9051 Gent

+32 (0)9 244 60 20
info@abscis.be

De missie van Abscis Architecten

De stad is voor Abscis Architecten de collectieve ruimte waarin de hedendaagse maatschappij zich manifesteert en ontwikkelt, met haar geschiedenis, dynamiek en diversiteit, en haar rijkdom aan plekken en eigenheden die we koesteren en zorg voor dragen. De stad als ruimtelijke drager voor menselijke activiteit is nooit volmaakt en kan steeds beter en efficiënter georganiseerd worden.

Abscis Architecten - binnenplein - foto Abscis Architecten Bekijk project

PPS Hamme Markt

Dit project is deel van het ambitieuze masterplan ‘Hamme 2020’, dat het centrum van Hamme volledig zal hertekenen. Het reconversieplan omvat enkele cruciale ingrepen die gericht zijn op het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de centrumbewoner /-bezoeker, door het openbaar domein opnieuw in te richten en een handelslus te creëren die de commerciële activiteiten in de dorpskern versterkt.

Abscis Architecten - wadi, fase 1 - foto Abscis Architecten Bekijk project

Nieuw Kortrijk, tuinwijk 2.0

Wonen Regio Kortrijk is een sociale huisvestingsmaatschappij die beschikt over een uitgebreid patrimonium op het grondgebied van Kortrijk. Verschillende wijken zijn echter aan vernieuwing toe. Abscis Architecten nam deel aan de ontwerpwedstrijd en kreeg samen met Sileghem en Partners architecten & ingenieurs de wijk Nieuw Kortrijk toegewezen. De nieuwe wijk omvat 311 wooneenheden van de sociale huisvestingsmaatschappij, waarvan 10% renovatie en 90% nieuwbouw. De eerste fase van 105 wooneenheden werd reeds opgeleverd, de werken van fase 2 werden aangevat.

Abscis Architecten - Menslievendheid: case study in NAV-lezing over houtskeletbouw Lees meer

Menslievendheid: case study in NAV-lezing over houtskeletbouw

NAV organiseert in februari drie infosessies over hoog bouwen in hout waar aandachtspunten als stabiliteit, brandtechniciteit, vocht, akoestiek en detaillering onder de loep worden genomen. Daar zijn we telkens te gast om, na de interessante theoretische do’s en don’ts, de praktische kant van het verhaal toe te lichten.

Abscis Architecten - Shoppingcenter Ringlaan Kortrijk in een nieuw jasje Lees meer

OPGELEVERD!

Shoppingcenter Ringlaan Kortrijk in een nieuw jasje

Het winkelcentrum Ring Shopping Kortrijk Noord dateert uit de jaren ’70 en was toe aan een grondige vernieuwing. Op vlak van wayfinding en circulatie was een herstructurering nodig maar ook de materialisatie en afwerking moest herbekeken worden.