Leuven

Abscis Architecten -

Het masterplan E(G)HBO voor de Leuvense site Gasthuisberg, opgesteld door AWG architecten, vormt de basis voor de stedenbouwkundige ontwikkeling voor het Oncologisch Centrum, fase VII. Het masterplan verdeelt de site in vier kwadranten; ziekenhuis, onderzoek, onderwijs en stedelijke functies, van elkaar gescheiden door een horizontale en een verticale as. De bouwlocatie ligt aan het kruispunt van deze twee assen. Het Oncologie gebouw neemt hiermee een prominente plaats op de site.

Het opgegeven behoefteprogramma is ingevuld conform de in het masterplan voorgestelde stapeling.

De gevels vormen een scherpe afbakening van de gebouwperimeter en zijn vrij massief uitgewerkt, conform de krijtlijnen van het masterplan. De modulering van de gevel volgt deze van de verpleegverdiepingen. De mogelijkheid werd voorzien om de bovenste verpleegverdiepingen anders in te richten.

De gevel wordt opgebouwd uit glasvezelbeton. Dit is een materiaal met de uitstraling van architectonische beton, maar in een zeer geringe dikte, wat toelaat om binnen een beperkte wandopbouw een goed geïsoleerde gevel te realiseren. De verticale penanten van de ramen worden aan één zijde afgeschuind, per verdieping wisselend van richting, waardoor een levendig schaduwspel ontstaat dat evolueert met de stand van de zon.

Het neutrale karakter van de buitenschil wordt deels doorgetrokken in de patiogevels, de oost- en westgevels zijn op dezelfde wijze opgebouwd als de buitenschil, terwijl de noord- en zuidgevels van de patio’s zo transparant mogelijk zijn gemaakt. Dit draagt bij tot de overzichtelijkheid van de verdiepingen en de oriëntatie binnen het gebouw.

De patio’s verschillen in grootte en diepte, maar zijn gelijkaardig opgevat. Eerder dan een verticale oriëntatie met licht en lucht langs de bovenzijde en zicht op een groene ruimte op vloerniveau is gestreefd naar een horizontale oriëntatie door de patiogevels aan twee zijden zo transparant mogelijk te maken.

De vloerniveaus van deze gevels kragen uit om groene terrassen te vormen, zodat het groen zich over de volle hoogte van de patio manifesteert.

De logische, intuïtieve aaneenschakeling van ruimten die de opzet vormt van de organisatie van het gebouw wordt verder ondersteund door de materialisatie van het interieur. De circulatieruimten zijn licht en overzichtelijk, door de positionering ten opzichte van de patio’s wordt de bezoeker steeds naar het licht toe getrokken. Kleurgebruik op de wanden of integratie van kunstwerken ondersteunen de oriëntatie doorheen het gebouw. De verblijfsruimten in het gebouw zijn intiemer opgevat. Door het gebruik van warme en aardse tinten en materialen wordt een huiselijke sfeer gecreëerd.

Door de wachtzones bewust te ‘dimmen’ ten opzichte van de omgeving wordt de kleinschaligheid ervan benadrukt, wat de intimiteit van die ruimten versterkt en het gevoel van privacy verhoogt.

Het studieteam streefde naar een weloverwogen integratie van hedendaagse kunstwerken in het gebouw. Zij kunnen bijdragen tot het creëren van een healing environment.

Al deze elementen worden ingezet vanuit de wetenschap van de omgevingspsychologie. Aangename zichten en vooral contact met de natuur kunnen de ligduur van de patiënt reduceren terwijl door veel daglichttoetreding de efficiëntie van de zorgverleners toeneemt. De omgeving van het gebouw is eerder stedelijk, maar door de gebruikers de mogelijkheid te bieden af en toe naar buiten te stappen of een terrasdeur open te zetten wordt het contact met de buitenwereld versterkt. Door de groene terrassen langs de patiogevels over alle verdiepingen te verdelen is de aanwezige natuur op elk niveau van het gebouw voelbaar.

Het wedstrijdontwerp voor het Oncologisch Centrum van ABSCIS - VK werd als tweede laureaat verkozen. Het ontwerp zal dus helaas niet worden gerealiseerd.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -