Abscis Architecten - Architectenbureau

Architectenbureau

Een breed gedragen aanpak

Om die ambitie waar te maken, kiest Abscis Architecten resoluut voor een geïntegreerde aanpak. Concreet wordt uit een team van architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurontwerpers een uniek projectteam samengesteld, met de projectarchitect als spil en centraal aanspreekpunt. Hij of zij communiceert met opdrachtgever, studiebureaus en adviesverlenende instanties. Elk projectteam wordt administratief ondersteund door het secretariaat en nauwgezet opgevolgd door coaches, die de kwaliteitsstandaarden rond ontwerp, budget en planning, technische oplossingen, duurzaamheid en BIM* bewaken.

 

*BIM
Abscis Architecten zet al een aantal jaren heel sterk in op BIM (Building Information Modelling), waarbij een geïntegreerd digitaal model wordt gemaakt van een project in al zijn facetten. Het is voor ons het perfecte medium voor ontwerpcoördinatie en budgetbewaking. Voor aannemers vormt het de basis voor een gedegen planning, uitvoeringscoördinatie en kostenbeheersing. Voor opdrachtgevers is dit as-built model dan weer de tool bij uitstek voor rationeel facility management.

 

Om tot het best mogelijke resultaat te komen, investeert Abscis Architecten in gezamenlijke ontwerpworkshops, waarin het hele team, de klant én de adviserende instanties samen het concept een goed onderbouwde basis geven, met rationaliteit en creativiteit als rode draad. De range is daarbij heel breed: van no-nonsense tot heel broze, fijngevoelige architectuur.

Bouwen op onze basis

Wij hebben over de jaren heen onze eigen werkmethodiek, tools en R&D-structuur opgebouwd die we blijvend actualiseren en verfijnen. Onze medewerkers worden gestimuleerd zich te specialiseren binnen hun interessesfeer en zo een actieve rol op te nemen binnen de expertise van Abscis. Zo slagen we er in om op de vraag van de opdrachtgever een puntgaaf antwoord te geven en blijvend de volledige architectentaak te vervullen binnen de steeds complexer wordende context. 

Structuur

De vijf partners architect-stedenbouwkundige Piet Van Cauwenberghe, architect Frank Van Kerckhove, ir-architect Arthur Van Cauwenberghe, architect Johan Van den Driessche en ir-architect Pieter De Smet staan in voor de begeleiding van alle dossiers en zien er op toe dat de gezamenlijke visie in elk project tot uiting komt.

 

Creativiteit, diversiteit, duurzaamheid

communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics