Abscis Architecten - ARCHITECTENBUREAU

ARCHITECTENBUREAU

"Abscis Architecten wil mee-bouwen aan de stad van de toekomst."

Deze denkwijze maakt deel uit van de integrale en procesgerichte aanpak van Abscis Architecten en toont tevens het grote belang van de ruimtelijke en maatschappelijke context aan. Om projectgerichte antwoorden te kunnen bieden is een grondige analyse van de context onontbeerlijk. Dit betekent dat het team zich verdiept in de verschillende contexten van een plek. Tegelijk wordt een brede studie verricht naar de manier waarop de plek wordt gebruikt en zal gebruikt worden. In deze fase ontwikkelt het ontwerpteam een heel sterke betrokkenheid bij de opdracht en wordt de basis gelegd voor een onderbouwd en duurzaam concept binnen de vooropgestelde ambities.

Via een gerichte dialoog met de opdrachtgever komen we tot een project op maat, waarbij wij vanuit een toekomstgerichte maatschappelijke betrokkenheid elk project verankeren in de sociale, economische, historische en culturele context van de omgeving. Architectuur in de brede zin van het woord wordt dan ook gezien als de organisatie van al deze verschillende componenten. Relaties onderling geven richting aan het ontwerp én dit met een duurzame en toekomstgerichte maatschappijvisie. Dit leidt tot een interessante dialectiek tussen de architecturale ingreep en de maatschappelijke context en vraagt een bewustzijn van de impact van ons ‘doen’ in een streven naar een voortdurende meerwaarde.

"Een ontwerpproces is steeds onderzoekend en creatief met ruimte voor durf en vernieuwing."

Zo ontstaat telkens weer een bijzonder en uniek ontwerp op maat. Een ontwerp op maat wil tegelijk zeggen op maat van de mens, een ontwerp waar plaats is voor het individu en het beleven van architectuur in zijn pure vorm. De symbiose van een fijngevoelige detaillering en zorgvuldig gekozen materialen zorgt voor een brede zintuigelijke benadering van het ontwerp. Hebben we namelijk niet allemaal de neiging om op een onbewaakt moment over een houten of natuurstenen oppervlak te wrijven?   

DIVERSITEIT AAN OPDRACHTEN

Abscis Architecten heeft een lange traditie van het deelnemen aan architectuurwedstrijden. Initieel alleen, als architect, later in teams met ingenieurs en recent ook in consortia met ontwikkelaars, financiers en exploitanten. Naast wedstrijden worden ons ook rechtstreeks opdrachten toegekend al dan niet voorafgegaan door de opmaak van een masterplan en/of een haalbaarheidsstudie. Dit maakt dat onze opdrachtgevers bestaan uit overheden, particuliere klanten of vastgoedontwikkelaars in klassieke architectuuropdrachten, maar ook steeds vaker in hybride constellaties als publiek private samenwerkingen, design and build waar soms ook maintenance en operate bij komt.

"Abscis Architecten houdt van een diversiteit aan projecten, het werkveld reikt van stad tot stoel."

Ondanks de grote diversiteit hebben onze projecten wel één ding gemeen, ze helpen ons in het realiseren van onze missie: mee-bouwen aan de stad van de toekomst.

Doorheen alle projecten hanteren we eenzelfde procesmatige aanpak, met nadruk op interactief ontwerpend onderzoek komen we tot conceptuele ontwerpen. Vanuit onze analyse maken we een eerste schets, reële of virtuele studiemaquettes en collages tot we komen tot een synthese. We definiëren basisconcepten die we doorheen de verdere verwerking in CAD en later in BIM vasthouden en omzetten in een gebouw.

BOUWEN OP ONZE BASIS

Opgericht in 1988 en bestaande uit een multidisciplinair team van circa 40 gedreven creatievelingen is Abscis Architecten een sterk gemengde groep van ervaren en jonge ontwerpers die zich inzetten voor een brede en toekomstgerichte visie. Het fundament van 30 jaar ervaring in diverse sectoren en schalen wordt gebruikt als basis voor de frisse aanpak en doortastendheid van een jong en dynamisch team.

De algemene leiding is in handen van de drie partners ir. arch. Arthur Van Cauwenberghe, ir. arch. Pieter De Smet en arch. Sofie Eggermont. De partners combineren het bestuur van Abscis Architecten met het opvolgen van projecten. Ze maken de strategische keuzes, nemen beslissingen omtrent investeringen en stellen een coherent team samen. Parallel begeleiden ze de onderzoeks- en ontwerpfases, nemen beslissingen inzake de voorgestelde projecten en bewaken de visie en de missie. Door deze combinatie blijft een intense voeling bestaan tussen het bureaumanagement en de architectuurpraktijk. 

 

Team

Pieter De Smet

Pieter De Smet

ingenieur architect partner

Burgerlijk Ingenieur-Architect, Universiteit Gent (1999) - Pieter is sinds 2006 actief bij Abscis Architecten en combineerde dit enige tijd als docent in de architectuur. Hij wenst sterke architecturale en maatschappelijke ideeën in realiteit om te zetten d.m.v. brede multidisciplinaire samenwerkingen en teamwork. Hij houdt ervan deze processen aan te sturen met het oog op een excellent resultaat. Sinds 2017 combineert hij als partner organisatorische en strategische beslissingen met het aansturen van projecten. pds@abscis(punt)be

Sofie Eggermont

Sofie Eggermont

architect partner

Architectuur, WENK Hoger Architectuur Instituut Sint Lucas Gent (1997) - Sofie werkt als gepassioneerd architect bij Abscis Architecten sinds 2006. Gedurende 12 jaar bouwde ze mee aan de portfolio van Abscis Architecten met uiteenlopende opdrachten en wedstrijden waar creativiteit voorop stond. Sinds 2019 combineert ze als partner organisatorische en strategische beslissingen met het aansturen van projecten. seg@abscis(punt)be

Arthur Van Cauwenberghe

Arthur Van Cauwenberghe

ingenieur architect partner

Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur, Universiteit Gent (2010) - Arthur startte in 2014 bij Abscis Architecten na enkele jaren in het buitenland te werken. Het maatschappelijk engagement dat hem naar de architectuur leidde, groeide uit in een passie voor duurzaam ontwerpen binnen Abscis. Sinds 2017 is hij bestuurder partner en combineert hij het nemen van organisatorische en strategische beslissingen met het aansturen van projecten. avc@abscis(punt)be

Jeroen De Pestel

Jeroen De Pestel

ingenieur architect

Burgerlijk Ingenieur-Architect, Universiteit Gent (2006)

Tim Van Herbruggen

Tim Van Herbruggen

landschapsarchitect ruimtelijk planner

Landschapsarchitectuur, Hogeschool Gent, campus Melle (2000) - Stedenbouw en ruimtelijke planning, WENK Hoger Architectuur Instituut, Sint-Lucas Gent (2004)

Heinz Rigole

Heinz Rigole

architect ruimtelijk planner

Architectuur, WENK Hoger instituut Sint-Lucas, Gent (1999) - Ruimtelijke Planning, G.A.S.-RP, Universiteit Gent (2000) - Atelier Publieke Ruimte, KU Leuven i.s.m. Vlaamse Stichting Verkeerskunde (2003)

Jorn De Kegel

Jorn De Kegel

ingenieur architect

Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur, Universiteit Gent (2015)

Teresa Martins

Teresa Martins

architect

Master in Architectuur, DAAUM-Architecture Department of Minho University (2007) - Postgraduaat “Portuguese Urbanism History in the North of Africa”, DAAUM-Architecture Department of Minho University (2008)

Lijs Leenknecht

Lijs Leenknecht

stagiair architect

Master in de Architectuur, KU Leuven Campus Gent (2021)

Petia Hanssens

Petia Hanssens

ingenieur architect

Burgerlijk ingenieur-architect, KU Leuven (2001)

Basak Isik

Basak Isik

architect

International Master in Sustainable Architecture, KU Leuven Campus Gent (2020)

Thomas Capiau

Thomas Capiau

finance manager

Marie Van den Driessche

Marie Van den Driessche

public relations

Master in de Beeldende Kunsten, KASK (2011)

Dirk D'Hondt

Dirk D'Hondt

architect

Architectuur - WENK Hoger Architectuur Instituut Sint-Lucas, Gent (1999)

Reinier Rogiest

Reinier Rogiest

assistent architect

Toegepaste Architectuur, Howest Brugge (2012), Veiligheidscoördinator Niveau B, KaHo Sint-Lieven (2013), EPB-verslaggever, SBM Campus Zwijnaarde (2016)

Stijn Oosterbos

Stijn Oosterbos

architect

Master of Science in de architectuur, Provinciale Hogeschool Limburg (2013)

Wannes Sucaet

Wannes Sucaet

stagiair ingenieur architect

Burgerlijk Ingenieur-Architect, Universiteit Gent (2021)

Nathalie De Dycker

Nathalie De Dycker

architect

Architectuur, LUCA School of Arts, Gent (2012)

Maarten Fouquet

Maarten Fouquet

ingenieur architect

Burgerlijk ingenieur-architect, architectuur en stedenbouw, Universiteit Gent (2005)

Nik Mogensen

Nik Mogensen

interieurarchitect

Interieurarchitectuur, WENK Hoger Architectuur Instituut, Sint-Lucas Gent (1984)

Ander Delgado

Ander Delgado

architect

Degree in Architecture, University of the Basque Country, San Sebastian (2017) - Master in Architecture, University of the Basque Country, San Sebastian (2018) - International Master in Sustainable Architecture, KU Leuven, Gent (2019)

Sandra Breyne

Sandra Breyne

architect

Architectuur, WENK Hoger Architectuur Instituut, Sint-Lucas Gent (2001)

Maxim Van Kerschaver

Maxim Van Kerschaver

stagiair ingenieur architect

Master Ingenieurswetenschappen Architectuur (2022)

Sofie Demeyere

Sofie Demeyere

architect

Architectuur, WENK Hoger Architectuur Instituut, Sint-Lucas Gent (2001)

Kato Desmet

Kato Desmet

stagiair architect

Master in de Architectuur, KU Leuven Campus Gent (2021)

Yoannick Callebaut

Yoannick Callebaut

architect

Architectuur, WENK Hoger Architectuur Instituut, Sint-Lucas Gent (1988)

Louise Lefebvre

Louise Lefebvre

landschapsarchitect landschapsontwikkelaar

Landschaps- en Tuinarchitectuur, KASK Gent (2018) - Landschapsontwikkeling, KASK Gent (2020)

Bruno Blancquaert

Bruno Blancquaert

architect

Architectuur, WENK Hoger Architectuur Instituut, Sint-Lucas Gent (2005) - Master in de algemene economie en bedrijfskunde, Universiteit Gent (2006)

Annelies Billiet

Annelies Billiet

directie secretariaat

Lisa Dequeker

Lisa Dequeker

receptionist

Marketing Assistant, CVO MIRAS (2017)

Griet Depoorter

Griet Depoorter

architect ruimtelijk planner

Architectuur, WENK Hoger Architectuur Instituut, Sint-Lucas Gent (2010) - Ruimtelijke Planning, Universiteit Gent (2013)

Geert Boon

Geert Boon

architect ICT support

Master in de Architectuur, Sint-Lucas Brussel (1999)

Anneleen Brandt

Anneleen Brandt

architect

Master in de Architectuur, KU Leuven (2020)

Sascha Lejaeghere

Sascha Lejaeghere

architect

Architectuur, Henry van de Velde Instituut (1999)

Piet Van Cauwenberghe

Piet Van Cauwenberghe

architect stedenbouwkundige erepartner

Architectuur, SHIAS (1978) - Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening I.I.S.R.O. Leuven (1981) - Piet was na zijn studies architectuur en ruimtelijke planning enkele jaren actief aan de planningsdienst van Stad Gent. In 1987 richtte hij samen met Johan Van den Driessche en Frank Van Kerckhove een bureau op die de naam ABSCIS ontwerpgroep kreeg, later gewijzigd naar Abscis Architecten. Tot op heden is hij bestuurder partner en vnl. betrokken bij stedenbouwkundige ontwerpen en wedstrijden.

Frank Van Kerckhove

Frank Van Kerckhove

architect erepartner

Architectuur, SHIAS (1978) - Frank verbleef en werkte verschillende jaren in Indonesië (NGO), Marokko (UNESCO) en Rwanda (Belgische Ontwikkelingssamenwerking). In 1987 werd hij stichtend vennoot en medezaakvoerder van Abscis Architecten. Vanuit zijn ervaring als teamspeler met diverse partijen groeide zijn interesse voor projecten van PPS en is hij initiatiefnemer van een grote verscheidenheid aan opdrachten en wedstrijden.