Fribourg

Abscis Architecten -

De campus van de Université de Fribourg waarbinnen de nieuwe faculteit rechten zich situeert, wordt gekenmerkt door grote niveauverschillen. De bergflank waarop het gebouw is ingeplant zorgt voor hoogteverschil van ca. 7 meter, door gebruik te maken van hellingen en grastrappen doorheen het gehele gebouw overbruggen we dit reliëf.

De functies binnen het programma worden aangewend als elementen om de bestaande topografie en de morfologie te structureren. Hiervoor zijn zowel verticale als horizontale relaties bijzonder belangrijk. Aan beide zijden van een centrale landschappelijke trap voorzien patio’s de leeszalen van de bibliotheek voldoende daglicht. Via eenvoudige schaduwstudies konden we dit tijdens het ontwerpproces reeds testen en optimaliseren. De centrale bibliotheek, onder de landschappelijke trap, verbindt de twee bovengrondse volumes en wordt zo als hart van de faculteit gezien. 

Aan de straatzijde staat een laag kantoorvolume in relatie tot de meergezinswoningen op de bergflank en aan de spoorweg staat een gebouw met leslokalen en aula’s, die met zijn grotere korrel in relatie staat tot de schaal van de spoorweg en het postgebouw aan de overzijde van de sporen. 

Dit laatste gebouw fungeert ook als poortgebouw. Hier wordt de gehele campus ontsloten naar het station en de stad. De perspectieven van de stad op het gebouw en de bewaring van alle licht en zichten vanuit de omgevende bewoning kon ondanks de complexe topografie ten aller tijde worden gecontroleerd aan de hand van de cameraperspectieven in het aangemaakt model. 

In het concept wordt gestreefd naar eenheid en samenhang tussen de gebruikte materialen. Het gebouw wordt opgetrokken in een betonstructuur, de gevels die uitgeven op de binnenzijde worden afgewerkt met gladde transparante aluminium gordijngevel. 

De gevels aan de buitenzijde van het gebouw worden opgevuld met transparante en gesloten delen en overtrokken met een grootschalig wit aluminium maaswerk, om een zeker intimiteit te creëren en om het thermisch comfort van het gebouw te verzekeren. De profielafstand van de gordijngevel en de grootte en verhoudingen van het maaswerk konden aan de hand van vele variaties eenvoudig worden onderzocht en gevisualiseerd, om zo efficiënt tot het gewenste resultaat te komen. Het gesloten overhangende aula-volume wordt bekleed met ruitvormige aluminium panelen, die vorm en de grootte van het maaswerk van de buitengevels overneemt en refereert naar de gestructureerde gevelelementen aan het hoofdgebouw van de campus.

 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -