2012 - 2014 Gent

Abscis Architecten -

De site is gelegen op de hoek van het bouwblok omrand door de Bargiekaai en de Guldenvliesstraat te Gent.

De grootste troef van de site is de aanwezigheid van een waterloop aan de zuidwestzijde van het perceel, dat het open ruimte gevoel vergroot en inspeelt op de trend van ‘wonen met zicht op water’. Momenteel loopt het perceel door tot aan de kaai, maar door de nieuwe rooilijn zal de voorgevel in lijn komen te staan van de bestaande bebouwing.

De appartementen zijn op een dergelijke manier georganiseerd dat het merendeel van de woningen kunnen genieten van het zicht op het water. Om de privacy van de bewoners te garanderen en tegelijk de oververhitting op de grote ramen aan de zonzijde te vermijden, worden ruime inpandige terrassen voorzien. De parkeergarage wordt via een inrit in de Guldenvlieslaan half ondergronds voorzien, waardoor de gelijkvloerse appartementen met tuin aan de straatzijde een ‘bel étage’ status verschaft.

Het gedeelte van het perceel dat buiten de rooilijn is gelegen biedt de unieke opportuniteit om een groene bufferzone te creëren tussen de appartementen en de Bargiekaai. Wellicht kiest de stad Gent in een latere fase om de straat te verbreden waardoor deze mogelijkheid vervalt.

Het binnengebied aan de Noordoostzijde van het gebouw werd ontwikkeld als private tuin zone. Hier bevinden zich tuinen en terrassen die toegekend worden aan de appartementen op het verhoogde gelijkvloers.

De woningen voldoen aan de principes beschreven in het ‘Charter van Aanpasbaar Bouwen’ van de stad Gent, met als doel de ouder-wordende bevolking nieuwbouwappartementen aan te kunnen bieden waar ze zo lang mogelijk kunnen blijven wonen, ondanks een eventuele vorm van invaliditeit.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -