2016 - 2017 Boom

Abscis Architecten -

Het projectgebied is gelegen langs de Rupel, aansluitend bij de kern van Boom en in de onmiddellijke omgeving van enkele natuur- en recreatiegebieden. Er is dus heel wat potentie voor een invulling met nieuw en kwalitatief woonaanbod. In opdracht van Solid Real Estate ontwierp Abscis Architecten een appartementsgebouw met 44 wooneenheden en ondergrondse parking.

Het gebied heeft bovendien een historische waarde als onderdeel van het historisch verweven woon-werkgebied op de eerste generatie kleiputten langs de Rupel. Het historische reliëf van de uitgegraven kleiputten met typische „dijkwegen‟ is nog duidelijk te herkennen in het landschap. Verschillende restanten van het industrieel patrimonium zijn bovendien nog aanwezig in het gebied. Het RUP voor de Pachterslei veronderstelt een inrichting van de site aan de hand van enkele concepten, waaronder het bouwen van een uitgesproken volume langs de Kapelstraat, dat zich als baken manifesteert voor de kern van Boom.

Ondanks het manifesterend gedrag van het Baken, wordt de schaal van de rijwoningen in de aangrenzende Kapelstraat gerespecteerd. 

Baksteen wordt in alle facetten en gebruiken toegepast in de gevels. Er wordt gebruikt gemaakt van een patchwork van metselverbanden, waarbij de voegen ook een verschillende kleur en textuur meekrijgen. Zo ontstaat op een subtiele wijze een mozaïek, welke de geschiedenis van Boom als bakermat van de baksteennijverheid ondersteunen. De baksteen die wordt gekozen voor het gebouw is een variatie van rode Boomse Recupsteen.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -