2013 - 2015 Leuven

Abscis Architecten -

Het bestaande cyclotrongebouw bevindt zich werkelijk in de kern van het UZ op de campus Gasthuisberg. De voorziene uitbreiding omvat een volledig nieuw programma voor commerciële productie van FDG, te realiseren op een bestaand dakterras boven de cyclotron. Op hetzelfde niveau bevinden zich de laboratoria van de conventionele radiofarmacie waarvan een groot gedeelte tijdens de verbouwingen moet blijven functioneren. Op het onderliggende niveau bevindt zich de cyclotron met aangrenzende nevenlokalen, het programma beperkt zich hier tot de herinrichting van het quality-control labo en de inpassing van een goederenlift naar het bovenliggende niveau.

Centraal tussen de verschillende clusters bevinden zich een aantal gemeenschappelijke lokalen die tevens een buffer vormen tussen de twee radioactieve zones op niveau 1. De vereiste productiecontinuïteit van de conventionele radiofarmacie vereist een zorgvuldig gefaseerde aanpak van ontmanteling en heropbouw van bestaande ruimten en technieken die een beslissende factor is in de lay-out van dit cluster. Nauw overleg tussen de verschillende ontwerpteam partners en met bouwheer en gebruikers is hierbij van essentieel belang geweest. Het geschetste bouwvolume is een gevolg van de ontstane lay-out en de benodigde vrije hoogtes. Door bestaande en nieuwe volumes op een gelijkwaardige wijze te behandelen wordt een nieuwe architectonische eenheid gecreëerd.

 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook