2009 - 2012 Merelbeke

Abscis Architecten -

Dit project kadert in de ontwikkeling van de dorpskern van de gemeente, conform het RUP nr 2 ’centrum-midden’. Zeven rijwoningen van het lint langsheen de Hundelgemsesteenweg worden gesloopt zodat het achterliggende gebied vrijkomt.

De site langs de Hundelgemsesteenweg wordt geopend door het aanleggen van een plein met daarop twee appartementsgebouwen als randafbakening. De gelijkvloerse verdieping van beide appartementsgebouwen biedt ruimte voor handelszaken, kleinschalige kantoren en eventueel horeca, hetgeen het plein animeert. 

Beide appartementsgebouwen bevatten een mix van woonentiteiten met 1, 2 of 3 slaapkamers. In het gebouw dat aansluit op de post wordt de eerste verdieping voorzien voor kleinschalige kantoren (Politiezone). Teruggetrokken op het dak worden nog een aantal losse volumes geplaatst, die 1 of meerdere dakappartementen bevatten. Bij wijze van accent wordt een deel van het volume tot over de dakrand doorgetrokken.

 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -