2016 - 2019 Leuven

Abscis Architecten - fotografie Jeroen Verrecht

Het was de ambitie van de opdrachtgever om op deze site een groot aantal sociale en private wooneenheden te bouwen, voorzien van afzonderlijke ondergrondse parkeergarages en omringd door collectief groengebied dat publiek toegankelijk is. Deze ambities stootten op een aantal pijnpunten, zoals de topografische kenmerken van het terrein en regels die werden uitgezet in het stedenbouwkundig plan (BPA Westelijke Spoorweggeul).

Abscis Architecten - zicht vanaf de sporen - fotografie Jeroen Verrecht

zicht vanaf de sporen - fotografie Jeroen Verrecht

Abscis Architecten - zichtlocatie - fotografie Jeroen Verrecht

zichtlocatie - fotografie Jeroen Verrecht

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - sociaal geaarde starterswoningen - fotografie Jeroen Verrecht

sociaal geaarde starterswoningen - fotografie Jeroen Verrecht

Het projectgebied, dat gelegen is langsheen de spoorwegbundel aan het station van Leuven, is in veel opzichten een opmerkelijke site. Het ligt op wandelafstand van het station van Leuven, in de schaduw van de nieuwe grootschalige stationsontwikkelingen, en sluit tegelijk aan bij de bestaande kleinschalige woonwijk ‘Klein Rijsel’. 

Abscis Architecten en A2D architecture 2 design bundelden voor deze taak de krachten. In vele aspecten vormt het ontwerp een antwoord op een actuele stedelijk ontwerpvraag, met name hoe omgaan met de schaalbreuk tussen enerzijds de nieuwe grootschalige kantoorfuncties in het kader van de herstructurering van de stationsomgeving en anderzijds de bestaande kleinschalige woonfuncties in de wijk ‘Klein Rijsel’ met eerder kleinere woningen. In deze woonwijk is de kwaliteit van de publieke ruimte nog voor verbetering vatbaar, daar waar de nieuwe stationsontwikkeling wel reeds kwaliteit in architectuur én publieke ruimte nastreeft. In die zin vormt de ontwikkeling van het studiegebied een katalysator voor de opwaardering van de wijk ‘Klein Rijsel’, en vormt het ontwerp een brug tussen beide stadsdelen. Het studiegebied ligt op een scharnierpunt tussen beide.

Het ontwerp vormt door de schaal en de schikking van bouwblokken een overgang tussen lineaire ontwikkeling langsheen de spoorweg en de kleinere bouwblokken van de wijk ‘Klein Rijsel’. Het ontwerp verweeft de verschillende schalen, zo krijgt de wijk ‘Klein Rijsel’ aan de Boulevardstraat de schaal van de aanliggende bebouwing rond een nieuwe straat die de verbinding vormt met de bestaande Klein Rijselstraat. Aan de andere zijde sluit een ‘stoerder’ bouwblok aan bij de schaal van het Provinciehuis.

Ontdek de stedenbouwkundige visie: "Klein Rijsel - publieke ruimte"

Abscis Architecten - publiek doorwaadbare buitenruimte - fotografie Jeroen Verrecht

publiek doorwaadbare buitenruimte - fotografie Jeroen Verrecht

Abscis Architecten - overzicht inplanting

overzicht inplanting

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - publiek doorwaadbare buitenruimte - fotografie Jeroen Verrecht

publiek doorwaadbare buitenruimte - fotografie Jeroen Verrecht

Delen