2014 - 2015 Gent

Abscis Architecten - Winkelfront oude en nieuwe stijl - fotografie Dennis De Smet

Op een unieke zichtlocatie aan de Veldstraat en Korenmarkt werden twee historische winkelpanden nieuw leven ingeblazen met een gemengd project van winkelen en wonen. Bovenop de vraag tot optimalisatie van de winkelruimte werd de kans aangegrepen om de leegstaande bovenverdiepingen, met hun authentieke interieurs en prachtige stadszichten, terug tot woning om te vormen. Door een combinatie van renovatie en nieuwbouw werden de 2 hoekpanden versmolten tot 1 project, met een grote duplex-winkelruimte onderaan en 5 bovenliggende appartementen rondom een gemeenschappelijke buitenruimte. 

Abscis Architecten - Overzichtsbeeld - hedendaagse architectuur in een historische context - fotografie Dennis De Smet

Overzichtsbeeld - hedendaagse architectuur in een historische context - fotografie Dennis De Smet

Abscis Architecten - Detail schermgevel met zicht op St-Niklaaskerk  - fotografie Dennis De Smet

Detail schermgevel met zicht op St-Niklaaskerk - fotografie Dennis De Smet

De boeiende mix van oud-nieuw en winkelen-wonen maakt dit project tot een geslaagd en-en-verhaal

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Gemeenschappelijk dakterras met uitzicht op Korenmarkt - fotografie Dennis De Smet

Gemeenschappelijk dakterras met uitzicht op Korenmarkt - fotografie Dennis De Smet

De herwaardering van het neogotische hoekhuis-met-torentje uit 1885 vormt het uitgangspunt van het ontwerp. Zowel de gevels als het interieur en de ruimtelijke indeling van de woonvertrekken blijven in hun huidige vorm behouden en tonen de historische transformaties van het gebouw. De toevoeging van 3 moderne, zinken dakkapellen onthult subtiel de nieuwe woonfunctie van de zolderverdieping.

De aanpalende panden in de Van Stopenberghestraat worden vervangen door een nieuw, functioneel volume met ondersteunende functies voor het hoofdgebouw aan de Veldstraat (circulatie, bergingen, technische ruimtes en terrassen). De gevel in wit architectonisch beton en glas vormt een nieuwe pleinwand aan de ‘Kleine Korenmarkt’ en biedt een hedendaags antwoord op de historische context. Hier gaan de verschillende functies –winkelen, wonen, buitenruimte- schuil achter een transparant ‘scherm’ van slanke betonkolommen, die qua compositie en ritme refereren aan de oorspronkelijke pandenindeling en de uitgesproken verticaliteit van de historische bebouwing.

In de Schuurkenstraat wordt het harmonisch geheel van rode bakstenen ‘steeggevels’ aangegrepen om de bestaande gevel te behouden in zijn materialisatie en architecturale vormgeving. Over de laag van oude ramen, balkons en schouwen werden nieuwe raamopeningen en een zinken dakvolume toegevoegd, die qua materiaal en typologie duidelijk met het historische contrasteren.

De boeiende mix van oud-nieuw en winkelen-wonen maakt dit project tot een geslaagd en-en-verhaal, dat door zijn ligging, belevingswaarde en architecturale uitstraling een impuls kan zijn om de grote leegstand en verkrotting boven de winkels in de Veldstraat aan te pakken en het wonen er terug aantrekkelijk te maken, zowel voor de winkeliers als de toekomstige bewoners.

Abscis Architecten - Witte schermgevel als nieuwe pleinwand - fotografie Dennis De Smet

Witte schermgevel als nieuwe pleinwand - fotografie Dennis De Smet

Abscis Architecten - Zicht vanaf Jan Van Stopenberghestraat - een gebouw met drie gezichten: historisch, hedendaags en gelaagd - fotografie Dennis De Smet

Zicht vanaf Jan Van Stopenberghestraat - een gebouw met drie gezichten: historisch, hedendaags en gelaagd - fotografie Dennis De Smet

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Open winkelruimte op twee niveaus - fotografie Dennis De Smet

Open winkelruimte op twee niveaus - fotografie Dennis De Smet

Abscis Architecten - Hoek Schuurkenstraat - Jan Van Stopenberghestraat - ontmoeting van twee gevelconcepten - fotografie Dennis De Smet

Hoek Schuurkenstraat - Jan Van Stopenberghestraat - ontmoeting van twee gevelconcepten - fotografie Dennis De Smet

Abscis Architecten - Geveldetail Schuurkenstraat - detail gelaagd gevelconcept - fotografie Dennis De Smet

Geveldetail Schuurkenstraat - detail gelaagd gevelconcept - fotografie Dennis De Smet

Delen