2022 - 2023 Sleidinge

Abscis Architecten -

Het perceel van de site Mater Dei van het Psychiatrisch Centrum PCGS te Sleidinge bevat een parktuin en is omgeven door groen en landerijen. Naast diverse afdelingen voor volwassenen is hier ook het ‘Zusterhuis’ gesitueerd dat administratie en therapievoorzieningen voor jongeren huisvest.

Het nieuwbouwproject Yidam Yügen zal samen met het Zusterhuis, de kinderboerderij en een aan te leggen recreatiestrook voor sport, spel en ontspanning een volwaardige autonome jongerencampus vormen. De huidige leefgroepen voor jongeren zijn momenteel verspreid ondergebracht tussen afdelingen voor volwassenen.  

Abscis Architecten -
De groene recreatiestrook werd ontwikkeld rond een levenslijn, een organische ‘draad’ die het verhaal brengt van een levensloop

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten -

Yidam is een beveiligde afdeling voor meisjes tussen 12 en 18 jaar en biedt een intensieve behandeling. Yügen is een gemengde open afdeling voor jongeren tussen 12 en 18 jaar en biedt een behandeling op maat met diverse schakelmogelijkheden tussen dag- en/of nachtverblijf.

In het nieuwe architectonisch concept wordt aan beide afdelingen een specifieke infrastructuur aangeboden, duidelijk afgescheiden en afgestemd op het open of veilig karakter van de afdeling, maar toch aan elkaar gekoppeld via (binnen)ruimten die gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden. Ook de nieuwe buitenruimtes zullen worden gedeeld door beide afdelingen en zijn afgescheiden van de voorzieningen voor de volwassenen-psychiatrie.

Het gebouw zal, omwille van de functionaliteit maar ook omwille van de relatie met de omgeving en naar analogie met het Zusterhuis, opgetrokken worden uit één bouwlaag. Het wordt rond het Zusterhuis gebouwd waarmee het functioneel verbonden is. Tussen beide gebouwen ontstaat een nieuwe centrale toegang met plein, waar de inkom en het onthaal van de K-Dienst worden gesitueerd. Hier vertrekt ook een pad naar de nieuwe kinderboerderij.

De open afdeling Yügen wordt als verblijf ingeplant vooraan op het terrein, evenwijdig met de toegangsweg. Het wordt als open huis opgetrokken tussen het centrale volume en een massieve gesloten tuinwand die de grens vorm van de volwassenencampus. Deze unit bestaat uit een afzonderlijke dag- en nachtzone en wordt aangevuld met aparte ruimte, specifiek voor de dag-bewoners. Het verblijf ligt in het park en sluit open aan op de bijhorende lokalen in het centraal volume. Yügen heeft naast de specifieke lokalen voor dag en nacht een extra comfortroom en afgezonderde prikkelarme tatami-ruimte. De nachtzone is ingeplant in een groene contour van hogere grassen.

De beveiligde afdeling Yidam, ligt dieper, achteraan op het terrein. De leefruimtes liggen midden in de private binnentuin waar ze optimaal mee verbonden zijn. De tuinmuren zijn partieel transparant waardoor ze zicht geven op het achterliggend landschap. De daglokalen liggen tussen de ‘slaapvleugel’ en het centrale bouwblok. Consultatieruimtes, de afzonderingszone, de rooming-in en het badhuis worden geflankeerd door een groene strook die van de binnentuin wordt afgeschermd door een lage fijne tuinmuur. Al deze lokalen krijgen een voortuintje.

De bestaande tuin en kinderboerderij worden aangevuld met een groene strook voor recreatie. Deze strook zal een buffer zal vormen tussen de jongerencampus en de ruime omgeving. De groene recreatiestrook werd ontwikkeld rond een levenslijn, een organische ‘draad’ die het verhaal brengt van een levensloop - gematerialiseerd door een lineair betonnen sculptuur die afwisselend zitbank is of pad wordt. Het terrein wordt verder ingericht voor diverse activiteiten: een hangplek en free-run parcours, een skateveld en DJ-booth, een sportveld en atrium. De levensloop deint in het noorden uit en vloeit over in een boomgaard die aansluiting vindt met de kinderboerderij.

Naar fase 1 van het project: 'K-dienst PC Sleidinge: Zusterhuis'

Delen