2012 - 2013 Sleidinge

Abscis Architecten -

De bestaande K-dienst (kinderdienst) van het PC Sleidinge was aanvankelijk ondergebracht in de algemene gebouwen van het Psychiatrisch Centrum. Dit vormde voor deze doelgroep geen optimale situatie. De oplossing hiervoor werd gevonden in het aangrenzende perceel van het voormalig zusterhuis, een perceel dat qua aanleg al deel uitmaakte van de parkachtige tuin grenzend aan het Psychiatrisch Centrum. Door deze locatie kan de K-dienst gebruik maken van de faciliteiten van het PC, maar met de nodige privacy voor de bewoners.

Het programma van de K-dienst bestaat uit twee gedeelten; de ambulante functies met therapielokalen, spreekkamers en personeelsruimten, en de twee leefgroepen. Deze leefgroepen worden in een nieuw te bouwen volume ondergebracht (fase 2), de ondersteunende functies kunnen zeer efficiënt in het bestaande zusterhuis geïntegreerd worden. Het fysiek ontkoppelen van de twee bouwdelen past in de ‘pedagogische’ gedachte die aan de basis van het grondplan ligt; de bewoners verlaten hun woonruimte, om zich naar een ander gebouw te begeven voor therapie, om les te volgen, of voor ontspanning. Dit opzet laat ook toe om het project gefaseerd uit te voeren. In de eerste fase werd het zusterhuis omgebouwd om zo snel mogelijk de ambulante diensten te kunnen aanbieden. In een tweede fase zal de nieuwbouw voor de leefgroepen worden gerealiseerd.

Naar fase 2 van het project: 'K-dienst PC Sleidinge: Yidam & Yügen'

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook