2012 - 2014 Gent

Abscis Architecten -

Het project voor de herontwikkeling van het voormalige Sarmacomplex bestaat deels uit de renovatie van de bestaande bebouwing en deels uit nieuwbouw. Concreet wordt het gebouw Korenmarkt 3 met hierin het moderne bouwvolume in expo-stijl aan de Donkersteeg, de luifel aan de Korenmarkt en de gevels naar de Korenmarkt en Korte Munt, behouden. Niet alleen de gevels worden bewaard maar ook het achterliggende bouwvolume. Niettemin werden verschillende voorstudies gemaakt waarbij de imitatie trapgevels plaats maakten voor een nieuwe, eigentijdse gevel die zich inpast in het historische weefsel en de heraangelegde Korenmarkt. Doch zij bleken politiek noch haalbaar, noch aanvaardbaar.

Aansluitend wordt een nieuwbouwgedeelte voorzien. Hiertoe worden de bestaande gebouwen Korenmarkt 1 en het naastliggende pand afgebroken, maar de gevel wordt bewaard. Het nieuwbouwvolume en bestaand bouwvolume worden aaneengeschakeld tot een totaalvolume met doorlopende vloeren op dezelfde niveaus. Het nieuwbouwgedeelte geeft zowel uit op de Korenmarkt, de Kortemunt als op de Hoogpoort.

Het Sarmacomplex zal ook in zijn nieuwe gedaante bestaan uit 4 bouwlagen en een kelderverdieping. Het gebouw zal onderdak bieden aan een combinatie van handel, leisure, horeca, kantoorlokalen en wonen.

Elke handelszaak in het bouwvolume beschikt over een eigen toegang aan straatzijde.

Het gedeelte van het projectgebied dat uitgeeft op de Hoogpoort wordt, zoals hiervoor gesteld, eveneens een nieuwbouwgedeelte voorzien. Op de eerste, tweede en derde verdieping wordt een invulling met woonfuncties gerealiseerd. In functie van de leefbaarheid van de woningen wordt de bouwdiepte van het gebouw op de betreffende verdiepingen ingeperkt tot 15m. In totaal worden 5 appartementen in het project voorzien. Deze blijven eigendom van de opdrachtgever en zijn lage-energie-appartementen.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -