2022 - 2024 Gent

Abscis Architecten - Jubileumlaan - het park en bouwblok 2

De stedenbouwkundige visie voor de vervanging van de woontorens aan de Jubileumlaan vertrekt vanuit de morfologie van de bestaande site. De site maakt deel uit van het masterplan van de Watersportbaan uit de jaren ’60 met een vrij rationele inplanting van de gebouwen met veel doorzichten en visuele verbindingen. De gebouwen langs de Jubileumlaan volgen een eerder aparte, speelse inplanting, refererend naar een voormalige meander van de Leie.

Abscis Architecten - kop van de Watersportbaan

kop van de Watersportbaan

Abscis Architecten - close-up onderdoorgang vanuit het park

close-up onderdoorgang vanuit het park

Er ontstaat een woongebouw met dubbele huid. De tussenruimte, die plaats maakt voor ontmoeting, vormt de overgang tussen privaat, collectief en publieke omgeving.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - schema's gebouwconcept

schema's gebouwconcept

Vervangingsbouw – Centraal gebouw

De gebouwen worden opnieuw in het park ingeplant maar zijn op maaiveld-niveau transparanter. De inplanting blijft de meander trouw maar versterkt de doorwaadbaarheid van het stedelijk weefsel naar het stadspark. De looplijnen, aanwezig aan de overzijde van de straat, worden tussen de gebouwen doorgetrokken. Het huidig concept gaat daardoor meer in dialoog met het park: het wordt toegankelijker en doorwaadbaarder. De centrale onderdoorgang zorgt zowel voor toegang vanuit de stad als vanuit het park.

De nieuwe woongebouwen worden voorzien van uitsluitend doorzonwoningen waardoor ze allemaal zowel uitkijken naar de Watersportbaan als zicht hebben op de achterliggende stad. Private en collectieve terrassen vullen de woningen aan. Een subtiele knik halverwege de gebouwen zorgt voor extra slankheid en accentueert de toegang en onderdoorgang.

De kern van private wooneenheden wordt aan de parkzijde aangevuld met private buitenruimtes. Langs de straatkant worden de woningen bereikbaar gemaakt door gaanderijen met een georganiseerde gelaagdheid; van voetpad naar voordeur, de collectieve ruimte wordt dynamisch. De verticale circulatie wordt gecentraliseerd en afgeschermd. Er ontstaat een woongebouw met dubbele huid. De tussenruimte, die plaats maakt voor ontmoeting, vormt de overgang tussen privaat, collectief en publieke omgeving. Daardoor ontstaat een sterkere dynamiek tussen de woningen en de omgeving.

Het centrale bouwblok dat als eerste vervangen zal worden bevat 99 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Op het gelijkvloers bevindt zich naast de centrale toegang met onderdoorgang de fietsenbergplaatsen en enkele technische lokalen.

Duurzaam en energetische gebouwen

Het gebouw wordt opgetrokken met een doorgedreven rationele draagstructuur en centraal ingeplante technische kokers. De betonnen draagstructuur is woning-overspannend waardoor een vrij plan ontstaat. De massieve structuur uit beton zorgt voor de nodige inertie. De compacte kern wordt voorzien van een heel energie-efficiënte schil wat zorgt voor de kleinste economische impact en de grootste duurzaamheid.

Naast een optimaal gebruik van alternatieve energievoorzieningen, wordt er in passieve middelen geïnvesteerd, om zo de vraag naar actieve energie te beperken. De kloeke structuur in beton en kalkzandsteen kan door zijn hoge thermische inertie makkelijk temperatuurschommelingen opvangen en zo de nood aan actieve verwarming of verkoeling te verminderen. Aan de westgevel worden de terrassen gebruikt als passieve zonwering om oververhitting tegen te gaan. De structuur laat verder een flexibele indeling toe (aanpasbaar ontwerpen), die garandeert dat het gebouw kan inspelen op de constant veranderende woonwensen.

Uit de energie-optimalisatiestudie bleek een centrale verwarmingsproductie door middel van warmtepomp grond/water (BEO-veld) optimaal. Deze wordt bij extreme koude bijgestaan door een condenserende gasketel die ook instaat voor de sanitair warmwaterproductie.  Hemelwater wordt maximaal gerecupereerd voor de grotere appartementen en PV-panelen voorzien in de voeding van de gemene delen. Verder wordt het gebouw gerealiseerd met duurzame, onderhoudsvriendelijke en robuuste materialen.

Lees hier meer over het masterplan van de site: "Masterplan sociale huisvestingssite Jubileumlaan"

Delen