2014 - 2015 Kortrijk

Abscis Architecten -

De bouwheer stelde voor het sociale huisvestingsproject Gutenberg in Kortrijk hoge duurzaamheidseisen en een beperkt budget als uiterste randvoorwaarden naast elkaar, en verwachtte van het ontwerpteam originele architectuur en optimale woonkwaliteit. De golvende rooi- en bouwlijn langs de straatzijde (zo ontstaan door de vroegere aanwezige rotonde) werd opgenomen in het architecturaal concept. Op het gelijkvloers bevindt zich achter de golvende beglaasde gevel een commerciële ruimte. Samen met de open doorgang naar de parkeergarage, de binnenruimte, en de 21 wooneenheden, zorgt dit voor een transparante en uitnodigende feel. De straatzijde is de zonzijde van het perceel, hier werden de leefruimtes en de bijhorende buitenruimtes voorzien. Door de straatgevel strak achteruit te trekken en een semitransparante tweede, golvende gevel te voorzien, ontstaat er op de verdiepingen privé-tussenruimte. Handbediende luiken laten voldoende licht en doorzicht. De vliesgevel wordt begroeid met klimplanten. Het kapelletje staat op de inventaris Bouwkundig Erfgoed en werd behouden.

Gütenberg is een passief sociale huisvesting en het eerste ECO-life project in België (Europees subsidieproject dat streeft naar CO2-neutraal en duurzaam bouwen in de sociale huisvesting). Duurzaamheid begint bij architectuur. Als eerste stap naar energiezuinigheid werd de gebouwschil in de passiefstandaard uitgevoerd. Hierdoor wordt de resterende warmtebehoefte minimaal, wat toelaat om de energie te produceren door middel van ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. De golvende rooilijn vormt de grens tussen privaat en openbaar. De leefruimtes en de privé-buitenruimtes werden aan de straatgevel voorzien (zonzijde). Op de rooilijn staat een vliesgevel in witgelakt strekmetaal, wat privacy genereert op de achterliggende terrassen, en zonwering. De vliesgevel wordt begroeid met klimplanten die op het dak van de gelijkvloerse verdieping worden geworteld. In het straatbeeld zorgen de planten voor een afwisselend, zacht en aangenaam beeld, dat voortdurend met de seizoenen mee verandert. In dit versteende deel van de stad is dat een welkome ervaring.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -