Boom

Abscis Architecten - visualisatie Abscis Architecten

Boom heeft nood aan een academie en polyvalente zaal met cultuurcafé en daarom werd een wedstrijd uitgeschreven om die nieuwe culturele inspiratieplek te ontwerpen.

Het ontwerp genereert de ontwikkeling van een bijzondere plek, met oog op de toekomst. Om een duurzaam, innovatief en maatschappelijk relevant project te realiseren, is belangrijk om een evenwicht te bewaren tussen ambitieuze vernieuwing en het respect voor het aanwezige groen in de dicht bebouwde dorpskern. 

Abscis Architecten - visualisatie Abscis Architecten

visualisatie Abscis Architecten

Abscis Architecten - masterplan visie

masterplan visie

Door centraal op het terrein een nieuw maaiveld te creƫren, wordt de samenhang tussen het ontwerp en de morfologie van de dichte context versterkt.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - visualisatie Abscis Architecten

visualisatie Abscis Architecten

Door de industriele exploitatie heeft de huidige topografie een ruig karakter dat de stedelijke verbindingen tussen het centrum, de Rupel en de site beperkt. Door centraal op het terrein een nieuw maaiveld te creëren, wordt de samenhang tussen het ontwerp en de morfologie van de dichte context versterkt. Op deze manier een zichtbaar en toegankelijk gebouw dat mensen ontvangt zowel vanuit Noord - Oost, als Zuid - West.

Door deze inplanting zetten we de krijtlijnen uit voor de gewenste ruimtelijke structuur van de bebouwing op het perceel op vlak van mobiliteit, toegankelijkheid, veiligheid, sociale controle, open ruimte, groen en gebruikers. Op een stedelijke schaal biedt het project dus de mogelijkheid om de verbinding met het water te herstellen en Boom te herstructureren.

De inplanting van het volume en de positionering van de verschillende functies spelen in op de mogelijkheid tot samenwerking en dialoog, ruimte delen, gemeenschappelijke voorzieningen en gezamenlijke activiteiten. Het ontwerp capteert en verbindt een foyer, cultuurcafé en administratie, academie, polyvalente zaal, parking en fietsenstalling.

We zien de site als één geheel en zijn daarom overtuigd dat alle delen van het programma één geheel moeten kunnen vormen. De schakeling en stapeling van de verschillende deelruimtes en functies zorgen voor een uiteenlopende ruimtelijke beleving die de diverse activiteiten ondersteunt en ontmoetingen stimuleert tussen de diverse gebruikers.

Er werd bewust gekozen voor een basis betonskeletstructuur zonder dragende wanden, waarbinnen een vrije indeling met lichte scheidingswanden mogelijk is. De basis is een plateau, met enkele vaste kernen, dat op verschillende manieren kan worden ingevuld. Circulatiezones worden opgevat als dynamische ontmoetingsplekken waar de verschillende lokalen op aansluiten. Enkele circulatiekernen worden strategisch geplaatst in functie van circulatiestromen, toegangscontrole en brandbeveiliging.

Rond dit vrije plan is een modulaire buitenschil ontworpen die de aanpassingsmogelijkheden van de binnenruimtes bepaalt. Een modulair gevelconcept biedt flexibiliteit naar indeling en organisatie van de binnenruimte en vormt zo één van de uitgangspunten voor het ontwerp van een duurzaam gebouw. Dit gevelsysteem is op basis van oriëntatie en energie efficiëntie van het gebouw ontworpen worden. Anderzijds moet deze zorgen voor zichtbaarheid en transparantie naar de omgeving toe. Het geheel is een spel van logische functionaliteit, duurzaamheid, architecturale ervaring en uitstraling.

 

Dit ontwerp werd niet gerealiseerd.

Abscis Architecten - multifunctionaliteit van de ruimtes

multifunctionaliteit van de ruimtes

Abscis Architecten - snede over het cultureel centrum

snede over het cultureel centrum

Delen