2010 - 2012 Gent

Abscis Architecten -

In het kader van het masterplan ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ besliste de overheid in 2003 een aantal terreinen in de Gentse volkswijk, de Brugse Poort, te gaan herinrichten met het oog op het verbeteren van de woon- en levenskwaliteit van de wijkbewoners. Het terrein waar deze ingreep plaats vindt bestond uit 2 cités. Het overgrote deel van het binnengebied was ingevuld met garageboxen. Op grond van het budget, de oppervlakte, de voorgestelde stedenbouwkundige zonering enerzijds, en een eigen visie op het project, namelijk een integratie in het buurtweefsel anderzijds, hebben we geopteerd voor een herkenbare toevoeging van (bouw)volumes en open ruimten.

De verschillende woninggroepen vormen één geheel door een consequente architectuur en uniform materiaalgebruik. De woningtypes zijn sterk gediversifieerd en gemixt. Om zoveel mogelijk parkruimte te vrijwaren hebben we geopteerd voor een halfondergrondse parkeergarage onder het parkgebouw, een aaneengesloten woningblok die de vierde gevel van het park vormt. De toegangen van het park fungeren als poortwachters: ze markeren de ingang van het park en hebben ook een signaalfunctie naar de buurt toe.

Het publiek domein is een gemeenschappelijke ruimte voor de buurtbewoners. Het park is langs verschillende zijden toegankelijk. De bouwblok wordt over de volledige breedte langs de Kastanjestraat visueel opengehouden, zo wordt het groene karakter van het park tot in het straatbeeld ervaren. Door het aanbieden van erftoegangen tot het park vanuit de aanliggende tuinen, creëert men interactie tussen privaat en publiek domein en versterkt men de betrokkenheid van de omwonenden.

 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -