Mechelen

Abscis Architecten -

In Mechelen werd in navolging van het masterplan door BUUR, een ontwerpwedstrijd uitgeschreven om de oude dokken een herbestemming te geven en zo een nieuw stadsdeel te creëren.

Met ION en Kolmont als ontwikkelaar, stond Abscis Architecten in voor het ontwerpen van 1 van de 4 deelgebieden van 2 percelen, nl. het parkeergebouw ‘Eandistip’. Het residentiële luik werd door Kempe Thill ontworpen, AR-AS was contextkenner, en Omgeving nam de omgeving voor haar rekening.

Het op de Eandistip-site geplande parkeergebouw fungeert als flankerende bebouwing tussen de N16 en de Afleidingsdijle. Het is een ijkpunt tussen het drukke verkeer en de nieuwe duurzame stadswijk met woningen, kantoren, winkels, horeca en de kwaliteitsvolle publieke ruimte die alles met elkaar verbindt. De driehoekige vorm van het perceel leidt tot een alzijdigheid en een visuele en functionele relatie met haar omgeving.

Het gebouw wordt gelezen als een betonnen skelet dat fungeert als een ‘container’. Deze container wordt gevuld met een mix aan functies. De invulling van deze functies gebeurt met een lichte houtstructuur als een geïsoleerd box-in-box principe in de betonnen draagstructuur. Op het gelijkvloers wordt een handelsruimte voorzien, vanaf niveau +6 tem +8 worden kantoren voorzien. De tussenliggende niveaus zijn bestemd voor parkeren.

Om futureproof te bouwen en in te spelen op de flexibiliteit naar de toekomst wordt voorzien dat ook op de standaard verdiepingen van het parkeergebouw een nieuwe invulling kan gegeven worden ingericht volgens dit box-in-box-principe. Daarom wordt ook gekozen om de vrije hoogte voldoende hoog te maken om herbestemming niet in de weg te staan.

Het gebouw wordt als één volume afgewerkt zonder onderscheid te maken tussen de functies binnenin. De betonnen container wordt ingepakt met een op maat ontworpen netwerk. Dit netwerk wordt uitgevoerd in panelen met gelaste kantsteken en/of –knopen afgewerkt met een witte poedercoating. De keuze voor deze huid is tweeërlei. Het bepaalt in hoofdzaak de identiteit en uitstraling van het gebouw maar het is tevens de architecturale integratie van valbeveiliging voor alle verdiepingen. Uitnodigend in plaats van afstand scheppend, ambachtelijk in plaats van industrieel, esthetisch functioneel. Anderzijds zorgt het ervoor dat de gevels zo open mogelijk blijven en er geen betonnen borstweringen worden toegepast. Op die manier kan men spreken over een open parkeergebouw.

Ons ontwerp werd niet weerhouden.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -