2013 - 2014 Zele

Abscis Architecten -

Magnetrol, wereldwijd leverancier van op maat gemaakte niveau- en debietinstrumenten, beschikt al 42 jaar over een Belgische vestiging. Het bedrijf in het industrieterrein in Zele groeit gestaag en daarom waren zowel de procuctieruimten als de kantoren reeds geruime tijd aan uitbreiding toe. De nieuwbouw van 5.000 m², opgetrokken naast het huidige bedrijf, is gerealiseerd volgens het BREEAM duurzaamheidslabel ‘very good’ en dit zowel tijdens de werf- als in de gebruiksfase.

De productiehal is hierdoor de eerste loods in Europa die Breeam gecertificeerd is. Voor het behalen van het label "very good" was er extra coördinatie nodig tijdens de werf om nauwgezet te controleren of alle te behalen actiepunten goed werden volbracht. Eveneens werd bijzondere aandacht besteed aan duurzaam bouwen en duurzaam materiaalgebruik, dmv. het beperken van energieverbruik en energieverliezen (E47 en K20/18), de monitoring van energie- en waterverbruik, het aanstellen van een specialist ecologie en akoestiek ed...

De continuïteit van de productie was essentieël tijdens de bouwwerken, wat een extra inspanning vergde voor de fasering van de werf. Behalve de korte bouwtermijn voor de hal (7 maanden), was het vrijwaren van het productieproces tijdens de bouwwerken een grote uitdaging. Het bestaande en het nieuwe gebouw vormt intern 1 geheel, waarbij de verschillende afdelingen zullen worden verspreid langs een interne circulatie-as die de ontmoeting tussen de verschillende afdelingen, productie en administratie zal bevorderen.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -