2010 Sint-Denijs-Westrem

Abscis Architecten -

Dit eigentijds appartementsgebouw betreft de 1ste fase van een grotere stedenbouwkundige ontwikkeling langs de Jean Baptiste de Ghellincklaan. Gelegen op een hoekperceel vormt dit een overgangsarchitectuur tussen de residentiële laagbouw van de omgeving en de toekomstige ontwikkeling met 4 bouwlagen. Door de transparante sokkel met dienstverlenende functie lijkt het massieve volume in bruine baksteen te zweven. Alle appartementen zijn voorzien van panoramische bandramen en hebben een mooi privaat terras in aansluiting op de leefruimtes. Voor de realisatie van het project is gestreefd naar een perfect evenwicht tussen comfort, energiezuinigheid, duurzaamheid en kostprijs.   

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -