2008 Gent - Aalst

Abscis Architecten -

De Hogeschool Gent wenst voor haar verschillende campussen in Gent en Aalst een globale visie op langere termijn van de noden en de behoeften van de Hogeschool, en van de beschikbare gebouwen en terreinen die voor herbestemming in aanmerking komen. De studie moet leiden tot een bruikbaar Masterplan dat prioriteiten aangeeft en aandacht heeft voor de ruimtelijke kwaliteit.

De studie bevat o.m. een analyse van de huidige toestand, een oppervlaktebehoeftestudie van de verschillende departementen en diensten en en mogelijke ontwikkelingen op korte en lange termijn. Het masterplan omvat een voorstel voor het verschuiven van functies binnen de verschillende sites of invullen van vrijgekomen ruimtes met nieuwe functies, een voorstel voor inplanting van mogelijke nieuwe bouwvolumes en een reorganisatie van de 'publieke' ruimte op verschillende campussen: meer groen en minder verharding.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

Klein Rijsel - publieke ruimte. Leuven
Haalbaarheidsstudie Zomergem. Zomergem
Willebroek Stad. Willebroek
Parking Meerspoort Oudenaarde. Oudenaarde
PPS Stadsvernieuwingsproject De Kloef Ronse. wedstrijd
Voetgangersveer Appels (Dendermonde). Dendermonde