2009 wedstrijd

Abscis Architecten -

Dit niet-uitgevoerde politiekantoor is opgevat als een ‘huis van de politie’, een concept waarin laagdrempeligheid, openheid, functionaliteit en soberheid centraal staan. De directe ruimtelijke vertaling van dit concept in een uitvergroot ‘huis’-volume met een hellende dakvorm en een kleinschalig gevelmateriaal speelt in op het landelijke karakter van de politiezone Brakel.

Het bouwprogramma voor het administratief complex wordt op een verticale en horizontale manier gestructureerd. Enerzijds worden de kantoren voor het secretariaat, de zoneleiding, de zonale en lokale werking en het lokaal informatiekruispunt over 3 verdiepingen gestapeld in het compacte hoofdvolume. Anderzijds staat het publieksgerichte onthaalgedeelte op het gelijkvloers in directe horizontale relatie met de polyvalente  commandozaal en de personeelsrefter, die in een open nevenvolume in de achterliggende tuinzone ondergebracht zijn.

Het gebouw kan op 2 manieren ontsloten worden. De publieke zone op het gelijkvloers is vrij toegankelijk voor burgers en leveranciers en wordt begrensd door middel van beglaasde deuren met elektronische toegangscontrole. Mits accreditatie krijgt men van hieruit toegang tot de semi-publieke zone. Vanuit de ondergrondse (beveiligde) dienstparking krijgt men via een inrijkamer toegang tot de arrestantenzone en via een centraal inkomsas tot de ‘verhoorgang’ en de kleedruimtes voor het personeel. Beide toegangen, ondergronds en gelijkvloers, worden door een centrale lift- en trapkern kortgesloten.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -