Denderleeuw

Abscis Architecten -

In Denderleeuw werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven om het bestaande gemeentehuis een nieuwe bestemming te geven: een uitbreiding van de stadsdiensten met OCMW-kantoren, een Administratief Centrum en een Vrijetijdshuis. Abscis Architecten diende samen met het studiebureau Abetec een wedstrijdontwerp in.

Het bestaande gemeentehuis werd opgebouwd in 2 fasen. Het eerste deel, gebouwd in 1987, bestaat uit een zeer rigide en eenvoudige betonnen structuur. Het tweede deel, gebouwd in 1994 en gelegen aan de A. De Cockstraat, is ook opgebouwd uit een betonstructuur, echter de positie van deze kolomstructuur is minder rechtlijnig dan in het andere gebouw. Hoewel de beide gebouwen volledig achterhaald zijn op het gebied van isolatie en technieken biedt het skelet uit gewapend beton een zeer grote flexibiliteit voor herinvulling. Uit ons onderzoek blijkt dan ook dat het gebouw voldoende ruimte en indelingsmogelijkheden biedt om het gewenste programma van de gemeente in onder te brengen. Het behoud van de bestaande structuur biedt tal van voordelen: hergebruik is zeer kosten-reducerend, zorgt voor een kleinere ecologische voetafdruk, en beslaat een kortere uitvoeringstermijn. Kortom, een gebouw van nog geen 35 jaar oud slopen, druist in tegen de principes van de duurzaamheid.

We kiezen ervoor om de twee duidelijk afgescheiden programma’s (AC + Vrijetijdshuis) een eigen inkom en gezicht op de straat te geven:

ADMINISTRATIEF CENTRUM

Het administratief centrum krijgt zijn identiteit in de eerste plaats door het behoud van de bestaande structuur. Ter hoogte van de hoofdingang creëren we een dubbele hoogte om visueel en gevoelsmatig aan te tonen dat dit de onthaalzone is. Door het hogere plafond kunnen we ook de visuele connectie maken met de polyvalente zaal. Ook de raadzaal op de hoogste verdieping heeft een grotere vrije hoogte en grote raampartijen.

Centraal in het Administratief Centrum vinden we de circulatiekern die alle afdelingen met elkaar verbindt, alsook een grote open patio die daglicht brengt tot in de kantoren. Dankzij deze groene long in het gebouw en de veelheid aan ramen is het overal aangenaam vertoeven.

VRIJETIJDSHUIS

De inkomhal van het Vrijetijdshuis baadt in een oase van licht, wat het binnenkomen aangenaam maakt voor de bezoeker. De grote vide over de gehele hoogte van het gebouw zorgt niet alleen voor een goed overzicht over de volledige bibliotheek, het verdeelt ook het natuurlijk binnenvallende licht over het hele gebouw.

In het volledige project wordt gestreefd naar duurzame, betaalbare en onderhoudsvriendelijke materialen. Er wordt voor het bepalen van de raamopeningen zoveel mogelijk vertrokken van de bestaande betonstructuren en de daarmee gepaard gaande posities van de kolommen. Tegelijk wordt ook aandacht besteed aan de juiste afwerkingsmaterialen, in de context van het stedelijk weefsel: er wordt bij voorkeur met minerale materialen gewerkt.

De meest beeldbepalende elementen in de gevel, zijn de verdiepingshoge glaspartijen met hun verticale onderverdeling in slanke witte betonnen kolommen, en de zwarte aluminium raamkaders. Op weloverwogen plaatsen in het gevelvlak, afhankelijk van de achterliggende functies, krijgt de gevel een afwisselend patroon van open en gesloten vlakken. De gesloten vlakken zijn op hun beurt een mix van vlakke en ruwe betonpanelen in een lichtgrijze tint.

Ter  hoogte van de inkomzones wordt het gevelvlak naar achter geduwd. Op die manier ontstaan spontaan overdekte inkomzones en is het voorzien van een luifel overbodig. De raadzaal, het symbool van openheid van bestuur, wordt ruim beglaasd en is goed zichtbaar vanop het Gemeenteplein, één van de centrumpleinen van de dorpskern. Doorheen de grote glaspartijen is ook het Vrijetijdshuis zeer aanwezig in het beeld van het Bouchteplein.

Ook aan de oriëntatie werd gedacht. Een intelligente inplanting van het programma draagt niet alleen bij aan werkkwaliteit, maar tevens aan de graad van duurzaamheid. Aan de zuidzijde, waar oververhitting mogelijk is, worden kleinere raamopeningen voorzien dan op de noordgevel. Door het  gebruik van noordgerichte sheddaken krijgen we in het Vrijetijdshuis natuurlijk licht zonder oververhitting.

Ons team werd voor deze wedstrijd niet weerhouden.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook