2009 Ninove

Abscis Architecten -

De campus bevindt zich in het centrum van de stad Ninove, op een groene strook midden in een gesloten bouwblok. Deze groene oase biedt plaats aan drie GO!-scholen: een kleuter- en basisschool, een middenschool en een atheneum. De scholen hadden een énorm tekort aan onderwijsgebouwen waardoor de open ruimte dreigde opgevuld te worden met ‘tijdelijke’ klascontainers.

De opdracht bestond uit het opmaken van een masterplan voor de toekomstige ontwikkeling van de volledige campus én de bouw van enkele nieuwe schoolgebouwen en sportinfrastructuur. Het masterplan moest de bouw voorbereiden in verschillende fasen zonder de aanwezige kwaliteit van de bestaande groene open ruimte te beknotten. De nieuwe schoolgebouwen zorgen samen voor een extra 7200 m² oppervlakte, wat toeliet om de verschillende tijdelijke paviljoenen stapsgewijs af te bouwen.

De eerste bouwfase omvat de basisschool en middenschool en vormt een kwalitatieve presentatie van de campus aan de straatzijde. Een tweede bouwfase omvat een vierlaagse nieuwbouw voor het atheneum met klassen en secretariaat, centraal op de campus. Een derde fase is voorzien voor de bouw van een sporthal met refter, dat ook door derden buiten de schooluren zou kunnen gebruikt worden. 

De nieuwe gebouwen zorgen voor een vernieuwde eigen identiteit van hun gebruikers zonder  daarvoor de uniformiteit van de campus uit het oog te verliezen. Ruimtelijke inplanting, specifieke vormgeving versus uniforme materiaalkeuze en detaillering houden daarbij elkaar in evenwicht.

 

Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

Masterplan Hogeschool Gent. Gent - Aalst
BPA Peerkeswegel. Haasdonk
Herstel Ravelijn Liedtspark. Oudenaarde
Locatiestudie Vlaams Administratief Centrum. Brugge
Wisselkouter Merelbeke. Merelbeke
Haalbaarheidsstudie Steenbakkerij SAS Rijkevorsel. Rijkevorsel
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics