Rijkevorsel

Abscis Architecten -

De gemeente Rijkevorsel wil voor zijn bewoners het culturele erfgoed van de SAS steenbakkerij site bewaren. Voor een relatief kleine gemeente als Rijkevorsel heeft de aankoop en ontwikkeling van dergelijke site grote financiële implicaties. Om hier zicht op te krijgen, heeft Abscis Architecten op vraag van de gemeente een haalbaarheidsstudie gemaakt, om een gefundeerde beslissing over het al dan niet aankopen van de site mogelijk te maken. De haalbaarheidsstudie tracht om een aantal vraagstukken op te lossen in verband met de fysische staat van de gebouwen en hun historische waarde, de maximale nieuwe bouwvolumes en de financiële implicaties van de verschillende scenario’s om deze site al dan niet te kunnen ontwikkelen.

 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

masterplan Hamme. Hamme
BPA Peerkeswegel. Haasdonk
Masterplan Guldensporencollege VTI Kortrijk. Kortrijk
Haalbaarheidsstudie Zomergem. Zomergem
Voetgangersveer Appels (Dendermonde). Dendermonde
Duurzaam stadsproject Mortsel. Mortsel