Rijkevorsel

Abscis Architecten -

De gemeente Rijkevorsel wil voor zijn bewoners het culturele erfgoed van de SAS steenbakkerij site bewaren. Voor een relatief kleine gemeente als Rijkevorsel heeft de aankoop en ontwikkeling van dergelijke site grote financiële implicaties. Om hier zicht op te krijgen, heeft Abscis Architecten op vraag van de gemeente een haalbaarheidsstudie gemaakt, om een gefundeerde beslissing over het al dan niet aankopen van de site mogelijk te maken. De haalbaarheidsstudie tracht om een aantal vraagstukken op te lossen in verband met de fysische staat van de gebouwen en hun historische waarde, de maximale nieuwe bouwvolumes en de financiële implicaties van de verschillende scenario’s om deze site al dan niet te kunnen ontwikkelen.

 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

Masterplan KTA Heule. Heule
Herinrichting Markt Oudenaarde. Oudenaarde
Masterplan Hogeschool Gent. Gent - Aalst
Sociaal wonen en werken in hartje Anderlecht. Brussel
Fossielvrije wijk Nieuw Kortrijk. Kortrijk
Haalbaarheidsstudie Zomergem. Zomergem
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics