2021 - 2023 Kortrijk

Abscis Architecten - visualisatie Bureel Visueel

Woonproject ‘Het Maisveld’ situeert zich aan de noordelijke stadsrand van Kortrijk, in het woongebied tussen de wijk Overleie en de groene omgeving van de Heulebeek. De site aan de Bozestraat ligt op wandel- en fietsafstand van het Kortrijkse stadscentrum en wordt uitgebouwd tot een collectief woonproject met 3 meergezinswoningen, gelegen in een nieuwe parkzone.

Abscis Architecten - visualisatie Bureel Visueel

visualisatie Bureel Visueel

Abscis Architecten - inplantingsplan Abscis Architecten

inplantingsplan Abscis Architecten

Een bijna-energieneutraal én CO2-neutraal woonproject is de doelstelling.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - visualisatie Bureel Visueel

visualisatie Bureel Visueel

Het woonproject omvat 3 nieuwbouwvolumes van 3 bouwlagen, gelegen in een collectieve parktuin en voorzien van gemeenschappelijke fietsenstallingen en ondergrondse parking. De 3 langwerpige woongebouwen worden evenwijdig aan de Bozestraat ingeplant en de onbebouwde ruimte tussen de gebouwen wordt als een collectieve tuinzone ingericht. De 3 nieuwe woongebouwen zijn ontworpen als compacte bouwvolumes in een massieve, gele baksteenarchitectuur, met een specifiek metselwerkpatroon met in- en uitspringende stenen, die reliëf en sculpturaliteit brengen in de gevel. Naargelang de oriëntatie en functie van de achterliggende ruimtes zijn de gevels meer open of gesloten.

Het nieuwe stadspark met de slingerende wandel- en fietspaden geeft aanleiding om ook de gemeenschappelijke buitenruimte op het terrein te gaan vormgeven en in te spelen op de mogelijke landschappelijke inrichting van het park. Langsheen het park worden op verschillende tussenafstanden en variërend in hoogte groene heuvels voorzien. De landschappelijke groenstructuur bestaat in hoofdzaak uit extensief beheerde graslanden en naarmate we dichter bij de private woonsfeer komen zal een meer intensief beheerd grasland een onderscheid maken. Om in te spelen op de hedendaagse problematiek van waterhuishouding zullen op het terrein 2 wadi’s ingericht worden. Een bijna-energieneutraal én CO2-neutraal woonproject is de doelstelling.

Delen