2012 - 2018 Ninove

Abscis Architecten - speelplaats basisschool - foto Jeroen Verrecht

De campus bevindt zich in het centrum van de stad Ninove, op een groene strook midden in een gesloten bouwblok. Deze groene oase biedt plaats aan drie GO!-scholen: een kleuter- en basisschool, een middenschool en een atheneum. De scholen hadden een énorm tekort aan onderwijsgebouwen waardoor de open ruimte dreigde opgevuld te worden met ‘tijdelijke’ klascontainers. De opdracht bestond uit het opmaken van een masterplan voor de toekomstige ontwikkeling van de volledige campus én de bouw van enkele nieuwe schoolgebouwen en sportinfrastructuur.

Abscis Architecten - groen binnengebied - foto Jeroen Verrecht

groen binnengebied - foto Jeroen Verrecht

Hoewel fase 1 en 2 in feite de realisatie van verschillende scholen omvatten, met elk hun eigenheid en unieke identiteit, is er getracht een zekere harmonie tot stand te brengen die de campus als geheel vorm geeft en versterkt.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - overzicht nieuwe toestand

overzicht nieuwe toestand

Tijdens de opmaak van het masterplan werden een aantal knelpunten blootgelegd die de potentiële kwaliteit van de campus sterk verminderden: de campus zat opgesloten achter de bestaande woningen langs de Dreefstraat en Astridlaan. Een kwalitatieve presentatie van de campus aan de straatzijde ontbrak. Het enige gezicht naar de omgeving was de verkommerde bebouwing langs de Dreefstraat en de twee bestaande parkings. Het prachtig groene binnengebied was nauwelijks zichtbaar vanaf de straat en het terrein was sterk versnipperd door de ‘tijdelijke’ paviljoenen. Het masterplan moest de bouw voorbereiden in verschillende fasen zonder de aanwezige kwaliteit van de bestaande groene open ruimte te beknotten.

In de eerste bouwfase werd de basisschool voorzien in een krachtig en vrijgevochten volume aan de Dreefstraat waarvoor de oude aftandse gebouwen van het atheneum moesten wijken. De middenschool kreeg een nieuwe uitbreiding tussen twee wachtgevels aan de Astridlaan (kant station) waar zich oorspronkelijk parkeerplaatsen bevonden. Beide nieuwe gebouwen vormen het nieuwe gezicht van de campus in een verbeterde ruimtelijke integratie van de scholencampus in zijn stedelijke omgeving. Centraal werd een bestaand schoolgebouw van het atheneum uitgebreid met moderne labo’s en gemeenschappelijk sanitair. Een tweede bouwfase omvat een vierlaagse nieuwbouw voor het atheneum met klassen en secretariaat, centraal op de campus. Een derde fase is voorzien voor de bouw van een sporthal met refter, dat ook door derden buiten de schooluren zou kunnen gebruikt worden. 

Hoewel fase 1 en 2 in feite de realisatie van verschillende scholen omvatten (basisschool, middenschool en atheneum), is er getracht een zekere harmonie tot stand te brengen die de campus als geheel vorm geeft en versterkt. Een heldere en identieke materialisatie voor de verschillende nieuwe gebouwen was het belangrijkste middel om dit te bewerkstelligen. De nieuwe gebouwen zorgen voor een vernieuwde eigen identiteit van hun gebruikers zonder daarvoor de uniformiteit van de campus uit het oog te verliezen. Ruimtelijke inplanting, specifieke vormgeving versus uniforme materiaalkeuze en detaillering houden daarbij elkaar in evenwicht. De grote groene open ruimte zorgt voor een sterke ruimtelijke samenhang tussen de verschillende scholen.

Ontdek het masterplan van campus KA Ninove.

Heeft dit project de ArchDaily award Building of the Year 2022 verdiend volgens jou? Stem hier!

Abscis Architecten - foto Jeroen Verrecht

foto Jeroen Verrecht

Abscis Architecten - basisschool: gradinvloer in de polyvalente zaal – foto Jeroen Verrecht

basisschool: gradinvloer in de polyvalente zaal – foto Jeroen Verrecht

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - atheneum: vrijstaand volume - foto Jeroen Verrecht

atheneum: vrijstaand volume - foto Jeroen Verrecht

Abscis Architecten - foto Jeroen Verrecht

foto Jeroen Verrecht

Abscis Architecten - foto Jeroen Verrecht

foto Jeroen Verrecht

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - foto Jeroen Verrecht

foto Jeroen Verrecht

Delen