2012 - '14 en 2016 - '18 Ninove

Abscis Architecten - speelplaats basisschool - fotografie Jeroen Verrecht

De scholencampus bevindt zich op een hoger gelegen deel van de stad Ninove, afhellend naar het centrum. Het is een groene strook midden in een gesloten bouwblok. Deze groene oase biedt plaats aan drie GO!-scholen: een kleuter- en lagere school, een middenschool en een atheneum. De scholen hadden een enorm tekort aan onderwijsgebouwen waardoor de open ruimte dreigde opgevuld te worden met ‘tijdelijke’ klascontainers. De opdracht bestond in eerste instantie uit het opmaken van een masterplan voor de toekomstige ontwikkeling van de volledige campus én de bouw van enkele nieuwe schoolgebouwen en sportinfrastructuur. 

Abscis Architecten - basisschool: gevel Dreefstraat met hoofdtoegang – fotografie Jeroen Verrecht

basisschool: gevel Dreefstraat met hoofdtoegang – fotografie Jeroen Verrecht

Abscis Architecten - fotografie Jeroen Verrecht

fotografie Jeroen Verrecht

Hoewel fase 1 en 2 in feite de realisatie van verschillende scholen omvatten, met elk hun eigenheid en unieke identiteit, is er getracht een zekere harmonie tot stand te brengen die de campus als geheel vorm geeft en versterkt.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - groen binnengebied - fotografie Jeroen Verrecht

groen binnengebied - fotografie Jeroen Verrecht

Het masterplan moest de bouw voorbereiden in verschillende fasen zonder de aanwezige kwaliteit van de bestaande groene open ruimte te beknotten. De nieuwe schoolgebouwen zorgden samen voor een extra 7200 m² oppervlakte, wat toeliet om de verschillende tijdelijke paviljoenen stapsgewijs af te bouwen.

Tijdens de opmaak van het masterplan werden een aantal knelpunten blootgelegd die de potentiële kwaliteit van de campus sterk verminderden: de campus zat opgesloten achter de bestaande woningen langs de Dreefstraat en Astridlaan. Een kwalitatieve presentatie van de campus aan de straatzijde ontbrak. Het enige gezicht naar de omgeving was de verkommerde bebouwing langs de Dreefstraat en de twee bestaande parkings. Het prachtig groene binnengebied was nauwelijks zichtbaar vanaf de straat en het terrein was sterk versnipperd door de ‘tijdelijke’ paviljoenen.

De eerste bouwfase omvatte de basisschool en middenschool en vormt een kwalitatieve presentatie van de campus aan de straatzijde. De tweede bouwfase hield een vierlaagse nieuwbouw voor het atheneum in, met klassen en een secretariaat, centraal op de campus. Een derde fase is voorzien voor de bouw van een sporthal met refter, dat ook door derden buiten de schooluren zou kunnen gebruikt worden.

Hoewel fase 1 en 2 in feite de realisatie van verschillende scholen omvatten (lagere school, middenschool en atheneum), met elk hun eigenheid en unieke identiteit, is er getracht een zekere harmonie tot stand te brengen die de campus als geheel vorm geeft en versterkt. Een heldere en identieke materialisatie voor de verschillende nieuwe gebouwen was het belangrijkste middel om dit te bewerkstelligen. Door een consistent materiaalgebruik en een basistypologie van raamindeling te introduceren, worden de gebouwen familie van elkaar zonder hun eigenheid te verliezen. Elk gebouw heeft wel iets waardoor het zich onderscheidt van de rest van de familie. De grote groene open ruimte zorgt voor een sterke ruimtelijke samenhang tussen de verschillende scholen met elk hun identiteit.

Abscis Architecten - overdekte onderdoorgang als polyvalente ruimte onder het labogebouw – fotografie Jeroen Verrecht

overdekte onderdoorgang als polyvalente ruimte onder het labogebouw – fotografie Jeroen Verrecht

Abscis Architecten - basisschool: gradinvloer in de polyvalente zaal – fotografie Jeroen Verrecht

basisschool: gradinvloer in de polyvalente zaal – fotografie Jeroen Verrecht

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - atheneum: vrijstaand volume - fotografie Jeroen Verrecht

atheneum: vrijstaand volume - fotografie Jeroen Verrecht

Abscis Architecten - refterruimte basisschool – fotografie Toon Grobet

refterruimte basisschool – fotografie Toon Grobet

Abscis Architecten - speelplaats basisschool - fotografie Jeroen Verrecht

speelplaats basisschool - fotografie Jeroen Verrecht

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - atheneum - fotografie Jeroen Verrecht

atheneum - fotografie Jeroen Verrecht

Abscis Architecten - zwevende trap basisschool – fotografie Toon Grobet

zwevende trap basisschool – fotografie Toon Grobet

Abscis Architecten - gang basisschool - fotografie Jeroen Verrecht

gang basisschool - fotografie Jeroen Verrecht

communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics