2007 Merelbeke

Abscis Architecten -

De Universiteit Gent wenst voor haar Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke een globale visie op langere termijn van de noden en de behoeften van de Faculteit, en van de beschikbare lokalen, gebouwen en terreinen die voor herbestemming in aanmerking komen. De studie moet leiden tot een bruikbaar Masterplan dat prioriteiten aangeeft en aandacht heeft voor de ruimtelijke kwaliteit.

In het Masterplan werden 4 grote deelplannen weerhouden die gefaseerd en parallel uitgevoerd kunnen worden en kunnen leiden tot een reorganisatie, verdichting én vergroening van de campus. Er werd tevens een haalbare fasering opgesteld, rekening houdend met de prioriteiten en de budgettaire spreiding.

Naar het project "Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent"

Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

Herstel Ravelijn Liedtspark. Oudenaarde
Stedenbouwkundige studie Flanders Expo. Gent
Rauter, Anderlecht. Brussel
Masterplan site WES. Brugge
Beeldkwaliteitsplan Pachterslei Boom. Boom
Wisselbeke Merelbeke. Merelbeke