Gent

Abscis Architecten -

In opdracht van stad Gent heeft Abscis Architecten, in samenwerking met Stadim, een beleidsvisie uitgewerkt voor de toekomst van de Gentse parochiekerken die de basis zal vormen voor het overleg tussen de stedelijke en de kerkelijke diensten over het gebruik van de parochiekerken en de meerjarenplannen van de kerkfabrieken.

Door het inventariseren en beoordelen van alle parochiekerken – door middel van een dynamische en interactieve beoordelingstool – wordt een procedure en methodiek aangereikt die een coherente en gedragen visie op het kerkelijk patrimonium onderbouwt. Door voldoende duidelijkheid te bieden op de ontwikkelingsmogelijkheden of –beperkingen van de kerkgebouwen kan die visie ook gekoppeld worden aan de (her)ontwikkeling van de directe omgeving. Voor Abscis Architecten is het belangrijk om, vanuit onze achtergrond als architecten en stedenbouwkundigen, de transformatie van het kerkgebouw niet los te zien van de stedenbouwkundige context en de intrinsieke historische en architecturale potenties van deze gebouwen.

In de volgende stap van dit proces, de haalbaarheidsstudies, zal het team zich via ontwerpend onderzoek verdiepen in specifieke cases en de in de beoordelingstool aangereikte parameters verder uitwerken. Gezien de jarenlange ervaring van Abscis Architecten in haalbaarheidsstudies voor zowel huisvesting, commerciële functies als kantoren in restauratie, renovatie en nieuwbouw, zal het team ook voor de kerken innovatieve oplossingen aanreiken.

Op de studievoormiddag 'De toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen: een maatschappelijke en architecturale uitdaging' georganiseerd door Team Vlaams Bouwmeester en het Kenniscentrum Vlaamse Steden, gaf Piet Van Cauwenberghe hierover een uiteenzetting. 

Naar de presentatie

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook