2010 - 2014 Gent

Abscis Architecten -

Het ontwerp van het Forensisch Psychiatrisch Centrum is het resultaat van een samenwerking tussen het Rotterdams bureau dJGA en Abscis Architecten. In Nederland kende men reeds langer het concept van TBS-klinieken terwijl dit voor België de eerste realisatie was in zijn soort. Het gebouw is ontworpen door dJGA, Abscis Architecten stond in voor de technische uitwerking, de coördinatie van het ontwerpteam en de opvolging van de werken.

Het FPC biedt plaats aan high risk geïnterneerden. Voor deze high risk groep onderscheidt men binnen het beveiligd centrum een graduele aanpak en behandeling van observatie/oriëntatie, high care, low care en resocialisatie. Door de visie van het ontwerpteam werd het FPC een gebouw waarin behandeling, genezing en het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid ruimte krijgen. Het gebouw biedt ruimte aan verschillende behandeltrajecten waarbij een heldere interne circulatie ondersteunend werkt in het therapeutisch proces. De structuur is gecompartimenteerd opgezet. Dit biedt beperkingen aan de patiënt in het kader van beveiliging, maar ook mogelijkheden voor het verwerven van vrijheden in functie van behandeling.

Planmatig is het gebouw opgevat als een slakkenhuis waar de patiënt meestal in een acute crisissituatie binnenkomt en na een therapieproces langzaam uitgroeit. In het centrale gedeelte bevinden zich alle ondersteunende diensten, werk- en ontspanningsruimten, therapielokalen en gespreksruimten. Daarrond situeren zich als een waaier, kleinschaliger om nauwer aan te sluiten bij het gewenste woonklimaat, de woonpaviljoens, met elk een eigen identiteit.

Bekijk hier een timelapse van de werf!

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook