Bouwen aan Vlaanderen

Groene facelift voor scholencampus

Enige tijd geleden besloten enkele Lokerse scholengroepen te fusioneren tot de VLOT! Scholengroep. Dit gaf aanleiding tot een herschikking naar één centrale campus tussen de H. Hartlaan, Dwarsstraat, Sterrestraat en het Vrijheidsplein. Verschillende oude gebouwen moesten sneuvelen om plaats te maken voor een nieuwe eerstegraadsschool en een uitgebreide lagere school waar beleving en duurzaamheid centraal staan.

Lees meer

BETON

Dossier Mobiliteit: Parkeergarages

Prefab beton is het materiaal bij uitstek voor de bouw van parkeergarages. Niet alleen door de typische indeling van deze gebouwen, maar ook door de vraag naar rendabele, esthetische en comfortabele oplossingen. Bovendien is beton gemakkelijk in onderhoud en heeft het een zeer goede brandweerstand. De producent van de geprefabriceerde elementen speelt een belangrijke rol in het bouwproces. Zijn eigen ontwerpafdeling heeft doorgaans veel kennis in huis om voor ieder project de beste oplossing uit te werken. Meestal zijn dit standaardoplossingen aangepast aan de afmetingen van het gebouw, aangevuld met innovatieve oplossingen om de specifieke wensen van de architect of bouwheer te vervullen. In BETON 233 werden enkele algemene ontwerprichtlijnen voor parkeergarages en voor de toepassing van holle vloerelementen toegelicht. Het onderstaande artikel behandelt de opbouw, de algemene stabiliteit en de brandveiligheid van parkeergarages. Het gaat eveneens dieper in op enkele specifieke aspecten met betrekking tot draagvloeren.

Lees meer

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Bouwen met Baksteen

Baksteen … in alle omstandigheden

Het administratief centrum van Hamme kadert in de ambitieuze ontwikkelingen in het centrum van Hamme - onder het motto ‘Hamme2020’. Het project vormt een belangrijke hefboom binnen een ruimere strategie om het ‘Hamme van de toekomst’ een gezicht te geven. Het omvat de herinrichting van de Nieuwstraat, het implementeren van een ondergrondse parkeergarage voor een 200-tal auto’s, een vernieuwd gemeentehuis en administratief centrum, meergezinswoningen aan beide zijden van de Nieuwstraat en de renovatie van het vroegere hospitaal naar een woning en kinderopvang. Momenteel is een tweede deelproject opgestart waar de Markt wordt verrijkt met nieuwe wegenis, een academie, een bibliotheek, winkels en appartementen.

Lees meer

Praktijkboek Publieke Ruimte 2020

Markt Oudenaarde - ruimte voor nieuwe tijden

De stad Oudenaarde heeft van zijn stadscentrum een aangename ontmoetingsplek gemaakt. De belangrijkste elementen zijn: meer groen, minder verkeer, minder bovengronds parkeren en een aantrekkelijke verblijfsruimte. De verlichting brengt ook…

Lees meer

KLEIN RIJSEL

Hedendaagse Architectuur in Leuven 2015-2019

Ons sociaal woonproject Klein Rijsel werd opgenomen in de vijfde editie van de publicatie ‘Hedendaagse Architectuur in Leuven’. Deze publicatie zoomt in op een reeks van genomineerde projecten voor de Architectuurprijs Leuven.

Lees meer

Woonwoord

WONEN AAN HET SPOOR IN KLEIN RIJSEL

Wie met de trein langs Leuven spoort, kijkt even voorbij het Provinciehuis op een recent woonproject van sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en AGSL. Een braakliggend stuk tussen de spoorwegbundel en de…

Lees meer
Pagina
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
Blijf op de hoogte, schrijf in op de Abscis nieuwsbrief