Abscis Architecten - Praktijkboek Publieke Ruimte 2020

Praktijkboek Publieke Ruimte 2020

Markt Oudenaarde - ruimte voor nieuwe tijden

De Markt van Oudenaarde ligt in het hart van de stad. Samen met het aangrenzende plein ‘de Kleine Markt’ beslaat hij 13.000 m² publieke ruimte. Op het marktplein staat onder meer het historische stadhuis, dat UNESCO-werelderfgoed is. Hoewel de Markt eeuwenlang als een belangrijk plein fungeerde, was hij mettertijd gereduceerd tot een groot verkeersknooppunt rondom parkeerplaatsen. De herinrichting beoogt de verloren stedelijke functie te herstellen en de markt terug te geven aan de bewoners. Na een bevraging bij de inwoners bleken meer groen, minder verkeer en een aangename verblijfsruimte de belangrijkste elementen te zijn voor het creëren van een vernieuwd aantrekkelijk marktplein. Een balans vinden tussen inzetbare publieke ruimte en de blijvende verkeers- en parkeerbehoeften stond voorop. Zo breidde de renovatie zich uit tot de aanpalende Kleine Markt en de harde en zachte wegen rondom.

Stenen plein en fontein

De bouwstenen van de nieuwe marktarchitectuur zijn een centraal stenen plein, een fontein met waterspiegel en nieuw pleinmeubilair, gekoppeld aan groene interventies en een dynamische randzone voor verkeer en terrasjes. Het marktplein is heraangelegd in een tapijt van natuurstenen tegels dat abstracte patronen tekent. De complexe stenenpuzzel bestaat uit elf formaten en drie verschillende texturen en is afkomstig uit de steengroeves van Comblanchien. De natuurstenen mozaïek is de tegenspeler van het gotische stadhuis en sluit mooi aan bij de kleur van de gevel, terwijl de soorten tegels de graad van detail op de façade weerspiegelen. Het tegeltapijt is bovendien ook een knipoog naar de uitgebreide tapijtindustrie van de stad in de 16de eeuw.

De fontein, door Lodewijk XIV aan de stad geschonken, is gerestaureerd en in ere hersteld als centraal element op het plein. Een verlaagde zone rondom de fontein doet geregeld dienst als dynamische waterspiegel met spuwers en vernevelaars. De fontein en het omringende water worden op die manier een tastbaar stedelijk element. Naast de recreatieve functie vertoont de waterspiegel een interessante, variërende reflectie van de eveneens eeuwenoude omliggende gebouwen.

Ook de verblijfskwaliteit op de Kleine Markt is verhoogd door het creëren van verscheidene sferen en zitplekken. Naast de Sint-Walburgakerk is er een groen parkje met zitelementen onder de bomen.

Lichtplan zorgt voor sfeer

Het lichtplan maakt van de nieuw aangelegde Markt ook ’s avonds een sfeervolle verblijfsruimte. De monumenten Walburgakerk en stadhuis, en de pleingevels worden belicht. Ook de historische fontein kreeg een uniek lichtconcept mee. Door de grote monumenten en de omliggende gebouwen mee te betrekken in het nieuwe ontwerp en het nieuwe lichtplan wordt het project gezien als een totaalbeleving.

Nieuw parkeergebouw

Op het marktplein werd gezocht naar een goed evenwicht tussen een stille verkeersvrije zone voor het stadhuis en ruimte voor parkeren. Het oorspronkelijke masterplan toonde een opmerkelijke daling van het aantal parkeerplaatsen, wat voor veel ophef zorgde bij de inwoners en zaakhouders rond het plein. Voordat het plan definitief werd, waren er verschillende bijeenkomsten om tot een consensus te komen. Dat resulteerde in een gedeeltelijke verplaatsing van de vroegere parkeerplaatsen op de Markt naar een nieuw parkeergebouw, parking Meerspoort, net buiten het stadscentrum. Er is gezorgd voor een goede connectie met de Markt.

Vind het project op de Databank Publieke Ruimte

Delen
Abscis Architecten - Praktijkboek Publieke Ruimte 2020
Praktijkboek Publieke Ruimte 2020