Abscis Architecten - Visualisatie Mudakkers - Abscis Architecten

Bouwkroniek

Grootschalig kernversterkend project in hartje Lommel

Kolmont/DCA dient binnenkort de aanvraag in voor een verkavelingsvergunning en een gefaseerde omgevingsvergunning. Als de werken omstreeks de volgende jaarwisseling kunnen starten en alles volgens plan verloopt, zullen het bouwblok aan de zijde Mudakkers en de publieke parking klaar zijn in de eerste helft van 2024. De projectpartners organiseren op 9 februari nog een infomoment voor de buurt.

Met de aankoop van de WICO-site werd het startschot gegeven voor de kwalitatieve herinrichting van een verouderde en verharde scholencampus naar een groene openbare ruimte en een autovrij binnengebied, pal in het stadscentrum. De stad kocht, aansluitend op de projectsite, een leegstaand pand in de Kerkstraat om een groene doorsteek te realiseren.

“Daardoor wordt het project Mudhoven verbonden met de Kloosterstraat, de Mudakkers én de Kerkstraat via een netwerk van zachte, groene verbindingen voor fietsers en voetgangers. De verschillende doorsteken komen ook de ontsluiting van de publieke ondergrondse parking ten goede. Die parking is dan weer een stap om te evolueren naar een autoluw stadscentrum”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Joris Mertens uit.

Door de parkeerplaatsen ondergronds te brengen, wordt dit een volledig autovrij en groen binnengebied. Dat bevordert de veiligheid en geeft de kinderen de kans om zonder zorgen in de 3.800 m² grote parktuin, inclusief speeltuin, te kunnen ravotten.

Om met de ontwikkeling van de nieuwe site maximaal in te zetten op kindvriendelijkheid en de maximale integratie in het bestaande stadsweefsel, werd tevens overlegd met de directie van de kleuter- en lagere school De Speling. Er werd onderzocht op welke manier het openschool-idee geïntegreerd kan worden en zo de parktuin en de speelpleinen van de school elkaar kunnen versterken, en eventueel ook de sporthal buiten de schooluren ten dienste gesteld kan worden van de Lommelaar.

“Er zijn tal van redenen om schoolinfrastructuur meer open te stellen. Het is een kwestie van slim en efficiënt omgaan met de beschikbare ruimte. Dit project past volledig in de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de stad Lommel. We willen het voormalige ‘dorpscentrum’ immers gevoelig versterken en transformeren tot een kwalitatieve leefomgeving, maar dan met de densiteit van een stad. Uiteraard met veel aandacht voor groen en open ruimte, zodat Lommel leefbaar blijft”, zegt Bob Nijs, de burgemeester van Lommel.

ARCHITECTEN

Voor de uitwerking van dit project werkt de TM Kolmont/DCA samen met zorgverstrekker Medusa Care, Abscis Architecten, Plus Office architecten, Land Landschapsarchitecten en Arcade nv. Naast de ondergrondse publieke parking zijn er in de plannen ook 60 woningen - van appartementen met één slaapkamer tot een aantal stadswoningen met een eigen tuin - opgenomen. Daarnaast zullen er ook een heleboel diensten worden voorzien.

Het project voorziet de bundeling van acht huisartsen, evenveel specialisten, een groep tandartsen, een dierenarts, een verpleegkundige en paramedische diensten. De inwoners van Lommel kunnen er ook terecht in een apotheek met uitgebreide voorzieningen voor orthopedische hulpmiddelen, thuiszorgmaterialen, optiek en gehoor.

“Voorts vinden ze er een bewegingscentrum, een eetgelegenheid die focust op gezonde voeding en ook afhaalmaaltijden aanbiedt en andere gezondheids- en welzijnsgerelateerde diensten, zoals verzekeringen, een strijkdienst, specifieke zorgretail en gezonde voeding. Ten slotte is er ruimte voor verschillende types van zorgwonen en wordt aandacht besteed aan sociale tewerkstelling. Dat komt dus allemaal onder één dak, pal in het centrum van de stad”, besluit Michel Verhoeven namens de TM Kolmont/DCA.

Bron: Bouwkroniek, 5 februari 2021

Delen