2009 Ninove

Abscis Architecten -

De campus bevindt zich in het centrum van de stad Ninove, op een groene strook midden in een gesloten bouwblok. Deze groene oase biedt plaats aan drie GO!-scholen: een kleuter- en basisschool, een middenschool en een atheneum. De scholen hadden een énorm tekort aan onderwijsgebouwen waardoor de open ruimte dreigde opgevuld te worden met ‘tijdelijke’ klascontainers.

De opdracht bestond uit het opmaken van een masterplan voor de toekomstige ontwikkeling van de volledige campus én de bouw van enkele nieuwe schoolgebouwen en sportinfrastructuur. Tijdens de opmaak van het masterplan werden een aantal knelpunten blootgelegd die de potentiële kwaliteit van de campus sterk verminderden: de campus zat opgesloten achter de bestaande woningen langs de Dreefstraat en Astridlaan. Een kwalitatieve presentatie van de campus aan de straatzijde ontbrak. Het enige gezicht naar de omgeving was de verkommerde bebouwing langs de Dreefstraat en de twee bestaande parkings. Het prachtig groene binnengebied was nauwelijks zichtbaar vanaf de straat en het terrein was sterk versnipperd door de ‘tijdelijke’ paviljoenen.

Het masterplan moest de bouw voorbereiden in verschillende fasen zonder de aanwezige kwaliteit van de bestaande groene open ruimte te beknotten. De nieuwe schoolgebouwen zorgen samen voor een extra 7.200m² oppervlakte, wat toeliet om de verschillende tijdelijke paviljoenen stapsgewijs af te bouwen.

Ga naar het project "campus KA Ninove"

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -