2013 - 2015 Gent

Abscis Architecten -

Bij de opdracht kwam de uitdrukkelijke wens naar voren om het park de functie ‘portaal van het Parkbos’ mee te geven, dit heeft zijn invloed op de locatiekeuze van de verschillende ontwerpelementen.

Deze portaalfunctie werkt op het hogere schaalniveau. Bezoekers van het Parkbos komen toe in ‘het portaal’, worden geïnformeerd, kunnen gebruik maken van de verschillende faciliteiten zoals fiets(herstel) punt, drankgelegenheid en sanitair en zetten hun reis verder doorheen het Parkbos.

Daarnaast heeft het Maaltebruggepark tevens een rol als wijkpark te vervullen. Bij de inrichting van het wijk- of buurtpark ligt de nadruk op het verblijfskarakter. Het inrichten van verschillende deelruimten met telkens een andere invalshoek zorgt voor verrassing en ontdekking. Een duidelijke en comfortabele padenstructuur biedt de mogelijkheid tot het maken van een wandeling langsheen de verschillende deelruimten of joggen in een aangename en verassende groene omgeving.

Deze meerlagige ontwerpvisie zorgt ervoor dat het Maaltebruggepark een interessante en levendige plek wordt waar zowel de lokale gebruiker als de bezoeker van het parkbos zich op een behagelijke manier thuis kunnen voelen.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

sociaal woonproject Klein Rijsel. Leuven
Herstel Ravelijn Liedtspark. Oudenaarde
Mobiliteitsplan Deinze. Deinze
PPS Stadsvernieuwingsproject De Kloef. Ronse
PPS stadsvernieuwingsproject Tielt. niet weerhouden
BPA Peerkeswegel. Haasdonk
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics