2018 - 2020 Merelbeke

Abscis Architecten - urban villa in autoluwe omgeving - visualisatie Abscis Architecten

Deze verticale verkaveling is het hedendaags antwoord op een specifieke vraag naar landschappelijk en groen wonen, en dit in een nabije stedelijke context. De reeds aanwezige structuren en kwaliteiten worden ten volle uitgespeeld in dit ontwerp, waardoor de groene openbare ruimte en de wooneenheden elkaar versterken.

 

Abscis Architecten - urban villa en collectief groen - visualisatie Abscis Architecten

urban villa en collectief groen - visualisatie Abscis Architecten

Abscis Architecten - inrichtingsplan

inrichtingsplan

Door woningen samen te voegen tot een compacte woonvorm kan men met een zelfde woondichtheid toch meer open ruimte creƫren

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons

De volledige site wordt op verscheidene manieren ontwikkeld. Op de site van de voormalige tramstelplaats kan je restanten vinden van industrieel erfgoed uit 1989.  Het behoud en de herbestemming van dit industrieel erfgoed verhoogt de verblijfswaarde en herkenbaarheid van de site. Het centrale gebied van de site focust op wonen in een stedelijk context, gecombineerd met een groen landschap. Door woningen samen te voegen tot een compacte woonvorm kan men met eenzelfde woondichtheid toch meer open ruimte creëren. Dit verdichten komt zowel de woonkwaliteit als de omgeving (de collectieve open ruimte) ten goede.

De gebouwen zijn vrij willekeurig ingeplant in de site. Tussen voor- en achtergevel wordt bij deze villa’s geen onderscheid gemaakt. Deze ordening, in combinatie met de omgeving, creëert een netwerk van groene ruimtes. Het gemotoriseerd verkeer in de nieuwe wijk wordt beperkt. Deze autoluwte genereert in combinatie met de landschapselementen (waterelementen, de Finse piste, de wandelpaden,…) een aangenaam leefpark. De beleving van de bewoner is gericht op het volledig omringende landschap.

Naar het project aan de overkant van de straat: 'Kasteelsite Merelbeke'

Delen