2018 - 2021 Merelbeke

Abscis Architecten - Urban villa's in een groene omgeving. © Michiel De Cleene

Deze verticale verkaveling is het hedendaags antwoord op een specifieke vraag naar landschappelijk en groen wonen, en dit in een nabije stedelijke context. De reeds aanwezige structuren en kwaliteiten werden ten volle uitgespeeld in dit project, waardoor de groene openbare ruimte en de wooneenheden elkaar versterken.

Abscis Architecten - © Michiel De Cleene

© Michiel De Cleene

Abscis Architecten - © Michiel De Cleene

© Michiel De Cleene

Door woningen samen te voegen tot een compacte woonvorm kan men met een zelfde woondichtheid toch meer open ruimte creëren

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - © Michiel De Cleene

© Michiel De Cleene

De volledige site werd op verscheidene manieren ontwikkeld. Op de site van de voormalige tramstelplaats kan je restanten vinden van industrieel erfgoed uit 1989. Het behoud en de herbestemming van dit industrieel erfgoed (m.n. het voormalige tramstelgebouw, het seinhuis en de woning vooraan de tramstelsite) verhoogt de verblijfswaarde en herkenbaarheid van de site. Deze gebouwen zijn in eigendom van de gemeente Merelbeke en maken geen deel uit van onze opdracht.

Het centrale gebied van de site focust op wonen in een stedelijk context, gecombineerd met een groen landschap. Het project heeft de tramstelplaats opnieuw vormgegeven vanuit structuren en kwaliteiten die reeds aanwezig zijn; het bestaande industrieel erfgoed, de kasseistrook en het lineaire karakter. Deze lineariteit wordt nu versterkt door de aanleg van bomenrijen en in de pleinaanleg zelf. Alternerende kasseistroken afgewisseld met groen- en waterelementen creëren een onderscheid tussen meer en minder toegankelijke delen.

Door woningen samen te voegen tot een compacte woonvorm kan men met eenzelfde woondichtheid toch meer open ruimte creëren. Dit verdichten komt zowel de woonkwaliteit als de omgeving (de collectieve open ruimte) ten goede.  

De gebouwen werden vrij willekeurig ingeplant in de site. Tussen voor- en achtergevel werd bij de urban villa’s geen onderscheid gemaakt. Deze ordening, in combinatie met de omgeving, creëert een netwerk van groene ruimtes, opgevat als een gemeenschappelijk woonpark. Het concept van het woonpark is gebaseerd op het idee dat een gemeenschappelijk buitenruimte ook bijdraagt bij de sociale cohesie van bewoners. Er werden geen strikte erfscheidingen voorzien, eventuele privacy-issues werden opgelost door het aanplanten van clumps (lage heestermassieven) die doorzichten over de tuinen mogelijk maakt.

Het gemotoriseerd verkeer in de nieuwe wijk is beperkt. Deze autoluwte genereert in combinatie met de landschapselementen (waterelementen, de wandelpaden, de talrijke inheemse plantensoorten en bloemrijk grasland,…) een aangenaam leefpark.

De beleving van de bewoner is gericht op het volledig omringende landschap.

Fiets eens door de nieuwe wijk!

Ga naar het project aan de overkant van de straat: 'Kasteelsite Merelbeke'

Abscis Architecten - inrichtingsplan

inrichtingsplan

Delen