2015 - 2016 Oudenaarde

Abscis Architecten -

Het project betreft de heraanleg van de parking Meerspoort waarbij het merendeel van de structuur (o.a. de ontsluiting) van de parking wordt behouden. De grootste ingreep  is de bouw van een 2de parkeerlaag op het noordelijk deel van de parking. Het verhogen van de parkeercapaciteit van de parking Meerspoort kadert in een ruimere visie op het parkeerbeleid in Oudenaarde. Het doel van de capaciteitsverhoging is de compensatie van de te verwijderen parkeerplaatsen op de Markt  die wordt heraangelegd.

De site wordt afgebakend door een parkgebied in het noorden en de spoorlijn Gent-Ronse in het oosten en is dé toegangspoort van Oudenaarde.  Het achterliggende parkgebied is toegankelijk voor voetgangers en onderhoudsvoertuigen via de bestaande parking en wordt als biologisch waardevol tot zeer waardevol gecategoriseerd.

In de huidige toestand is er geen onderlinge relatie tussen het bestaande parkgebied, de parking en de toegangspoort. Het nieuwe groenconcept wil deze onderlinge relatie versterken door de aanwezigheid en zichtbaarheid van het parkgebied uit te breiden. Daardoor wordt de bestaande parking een groene toegangspoort naar het centrum van Oudenaarde.  

De nieuwe parkeerlaag is een betonnen prefabconstructie.  Deze wordt omzoomd met een zwarte stalen borstwering met verticale geleding.  Deze structuur is voorzien om begroeid te worden met klimop planten.  Een vide met uitsparingen voor de bestaande bomen zorgt voor een maximale natuurlijke integratie en behoud van de groenstructuur.  

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics