2015 - 2016 Oudenaarde

Abscis Architecten -

In Oudenaarde wordt de parking Meerspoort heraangelegd en uitgebreid met een tweede parkeerlaag op het noordelijk deel van de parking. Het verhogen van de parkeercapaciteit kadert in een ruimere visie op het parkeerbeleid in Oudenaarde en is de compensatie van de te verdwijnen parkeerplaatsen op de Markt in functie van de heraanleg ervan.

Het merendeel van de structuur (o.a. de ontsluiting) van de parking wordt behouden. De grootste ingreep is de bouw van een 2de parkeerlaag op het noordelijk deel van de parking. Het verhogen van de parkeercapaciteit van de parking Meerspoort kadert in een ruimere visie op het parkeerbeleid in Oudenaarde. Het doel van de capaciteitsverhoging is de compensatie van de te verwijderen parkeerplaatsen op de Markt die wordt heraangelegd.

De site wordt afgebakend door een parkgebied in het noorden en de spoorlijn Gent-Ronse in het oosten, en is dé toegangspoort van Oudenaarde. Het achterliggende parkgebied is toegankelijk voor voetgangers en onderhoudsvoertuigen via de bestaande parking en wordt als biologisch waardevol tot zeer waardevol gecategoriseerd.

In de oorspronkelijke toestand was er geen onderlinge relatie tussen het bestaande parkgebied, de parking en de toegangspoort. Het nieuwe groenconcept wil deze onderlinge relatie versterken door de aanwezigheid en zichtbaarheid van het parkgebied uit te breiden. Daardoor wordt de bestaande parking een groene toegangspoort naar het centrum van Oudenaarde.  

De nieuwe parkeerlaag is een betonnen prefabconstructie. Deze wordt omzoomd met een zwarte stalen borstwering met verticale geleding. Deze structuur is voorzien om begroeid te worden met klimopplanten. Een vide met uitsparingen voor de bestaande bomen zorgt voor een maximale natuurlijke integratie en behoud van de groenstructuur.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook