2016 - 2019 Leuven

Abscis Architecten -

Het projectgebied, dat gelegen is langsheen de spoorwegbundel aan het station van Leuven, is in veel opzichten een opmerkelijke site. Het ligt op wandelafstand van het station van Leuven, in de schaduw van de nieuwe grootschalige stationsontwikkelingen, en sluit tegelijk aan bij de bestaande kleinschalige woonwijk ‘Klein Rijsel’.

Het was de ambitie van de opdrachtgever om op deze site een groot aantal sociale en private wooneenheden te bouwen, voorzien van afzonderlijke ondergrondse parkeergarages en omringd door collectief groengebied dat publiek toegankelijk is. Deze ambities stootten op een aantal pijnpunten, zoals de topografische kenmerken van het terrein en regels die werden uitgezet in het stedenbouwkundig plan ‘BPA Westelijke Spoorweggeul’. De bestaande topografie vormt een belangrijke uitdaging voor het ontwerp waarbij de nieuwe woonblokken op een intelligente manier inspelen op de bestaande kenmerken van de omliggende gebouwen en de groenstructuur. Het gebouw waar het Vlaams Administratief Centrum is gehuisvest, vormt langsheen de spoorweg een ritmiek van patio’s/tuinkamers uitlopend in een grotere aangelegde tuin. Het nieuwe ontwerp herneemt deze ritmiek door tussen de nieuwe woonblokken publiek toegankelijke tuinkamers te voorzien met een eigen identiteit die het landschap sculpteren maar toch een landschappelijke eenheid vormen langsheen de spoorweg. Het concept van groene tuinkamers vormt ook een interessante antipode van het eerder lineair opgevatte Belle Vue park aan de overkant van de spoorweg. De benadering en diversiteit in zichten en doorzichten zijn belangrijke elementen in de ruimtelijke kwaliteit van een gebied.

Ontdek de architectuur: "sociaal woonproject Klein Rijsel"

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook