2013-2014 Gent

Abscis Architecten - Groene speelheuvels met een hindernissenparcours brengen het park tot leven – fotografie Abscis Architecten

Dit ontwerp kadert in het goedgekeurde masterplan opgemaakt in 2009. Het park krijgt gedurende de schooluren een privaat karakter en buiten de schooluren kan het opengesteld worden als openbare ontmoetingsplaats. Er is rekening gehouden met de integrale toegankelijkheid en hoogteverschil tussen straat en park wordt overbrugd door trappen én hellingen.

Abscis Architecten - Toegangsportaal uit zittreden en een petanqueveld – fotografie Abscis Architecten

Toegangsportaal uit zittreden en een petanqueveld – fotografie Abscis Architecten

Abscis Architecten - De binnenzijde krijgt een groen jasje door de aanplanting van wingerd – fotografie Abscis Architecten

De binnenzijde krijgt een groen jasje door de aanplanting van wingerd – fotografie Abscis Architecten

Het park krijgt gedurende de schooluren een privaat karakter en buiten de schooluren kan het opengesteld worden als openbare ontmoetingsplaats.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Extensief  beheerd grasland zorgt voor een grotere biodiversiteit in de stad – fotografie Abscis Architecten

Extensief beheerd grasland zorgt voor een grotere biodiversiteit in de stad – fotografie Abscis Architecten

Het goedgekeurde Masterplan Campus Casinoplein Gent waarbinnen dit ontwerp kadert, werd opgemaakt door Abscis Architecten en schetst de controuren voor de renovatie en uitbreiding van de voormalige veeartsenijsite aan het Casinoplein te Gent. 

Het park-plein, gelegen aan de zijde Wispelbergstraat, wordt heringericht als buurtpark zodat het tijdens de schooluren door de school kan gebruikt worden als speelterrein en na de schooluren voor de buurtbewoners kan opengesteld worden. Het hoogteverschil tussen straat en park wordt overbrugd door een ‘amfitheater’ waardoor er een ontmoetingsplaats ontstaat die zowel voor de leerlingen interessant is tijdens de schooluren als voor verschillende buurtbewoners erna. Er worden enkele speelzones voorzien (zandbak voor de kleintjes met zitmogelijkheid voor de ouders en touwenparcours voor de grotere kinderen). De bestaande bomen worden behouden en verzorgd, er worden nieuwe bomen geplant. Verder worden er enkele speelheuvels voorzien en groenaanplanting. Het hoekgebouw wordt deels gesloopt. De gevels langs de straatzijde blijven behouden en worden gerenoveerd. Hier wordt de hoofdtoegang van het park voorzien. 

Daar het een publieke ruimte betreft die toegankelijk moet zijn voor een zo breed mogelijk publiek, is er rekening gehouden met de integrale toegankelijkheid van het park. De publieke ruimte wordt laagdrempelig gehouden, niveauverschillen zijn te overbruggen met trappen én hellingen. 

Op deze site zijn vier gebouwen beschermd als monument. Het betreft gebouwen van de eerste helft van de twintigste eeuw, gekenmerkt door een baksteenarchitectuur. Deze gebouwen vormden, samen met de reeds door GO! in gebruik genomen gebouwen, een eerste basis voor verdere ontwikkeling van de site.

Ontdek het masterplan of ga naar het project "Campus KTA Casinoplein"

Abscis Architecten - Rustig picknicken in de nabijheid van een grote zandbak – fotografie Abscis Architecten

Rustig picknicken in de nabijheid van een grote zandbak – fotografie Abscis Architecten

Abscis Architecten - Een wandelpad leidt de bezoekers doorheen het groene buurtpark – fotografie Abscis Architecten

Een wandelpad leidt de bezoekers doorheen het groene buurtpark – fotografie Abscis Architecten

Delen