2018 - 2019 Kalken (Laarne)

Abscis Architecten -

Het centrum van Laarne bezit mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een verdichte woonomgeving met centrale functies enerzijds, en met belangrijke penetrerende groene ruimten anderzijds. De site grenst aan een oude pastorie met een mooie tuin, die tal van mogelijkheden voor herbestemming boden, waarbij het openbaar nut liefst werd vooropgesteld.

De projectsite werd opgevat als een landschappelijk geheel: de nieuwe gebouwen harmoniseren met zowel de bestaande omringende bebouwing als met de aanwezige oude bomen. Het integreren van deze historische waarden in het nieuwe plan, geeft de site opnieuw een publieke betekenis. De ommuring en het besloten karakter van de plek zijn waardevolle elementen die werden meegenomen in het ontwerp.

Bij het ontwerpen van de woningen werd uitgegaan van het concept van kleinschalige paviljoenen: verschillende compacte volumes met maximaal drie bouwlagen, in een groene omgeving. Er is een gedifferentieerd aanbod aan woningen, verschillend in oppervlakte en in aantal slaapkamers. Veel aandacht werd besteed aan de typologie van levenslang aanpasbaar wonen. De woningen beschikken steeds over een eigen buitenruimte. Ondergronds worden de volumes verbonden door een parkeergarage.

De (semi-) openbare groenstructuur vormt een meerwaarde voor de woonontwikkeling en de omliggende buurt. Door de aanvankelijk afgesloten groene ruimte toegankelijk te maken voor passanten, worden het binnengebied en de voormalige pastorietuin opgewaardeerd tot een groene publieke ruimte. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een nieuwe zachte verbinding die de woonverkaveling ‘Mouterijstraat – Kerkakker’ met het dorpsplein verbindt. De ommuurde pastorietuin is uitgezuiverd en tot zijn essentie teruggebracht. Op het terrein wordt een grote vijver voorzien, met erlangs een centraal wandelpad met enkele zitgelegenheden waar het aangenaam verpozen is.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -