Leuven

Abscis Architecten -

Het Rega Instituut vormt de spil van het biotechnologische onderzoek in Vlaanderen. Met de verhuizing naar de site Gasthuisberg zullen de verschillende afdelingen van het Rega-instituut in één gebouw ondergebracht worden. Door de positie ten opzichte van de ringweg en het nieuw aan te leggen toegangsplein, ligt de bouwlocatie op een zeer belangrijk knooppunt in het masterplan voor de site.
Het programma omvat onderzoekslaboratoria voor microbiologie en medicinale chemie aangevuld met algemene voorzieningen zoals een L3-faciliteit, animalium, adminstratieve en gemeenschappelijke lokalen, logistieke ruimten, fietsenstalling en een parking voor een 40 tal wagens.

De gevels van het Rega-Instituut vormen een massief volume met harde contouren conform het masterplan, het metselwerk sluit aan bij de gevels van het aanpalende O&N 4 gebouw. De buiten- en binnenzijde van het L-volume zijn sterk verschillend uitgewerkt. De buitenzijde (noord-west, noord-oost) is eerder gesloten met smalle hoge ramen, afgestemd op de labomodulering die erachter schuilt. De binnenzijde opent zich naar de publieke buitenruimte.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook