Oudenaarde

Abscis Architecten - foto Steven Neyrinck

Het U-vormige bouwblok waarin rijwoningen en meergezinswoningen elkaar afwisselen, kadert in het masterplan 'Scheldeboorden' op een oud industrieterrein vlakbij het stadscentrum van Oudenaarde. Het verscheiden karakter van de woningen werd beïnvloed door de oriëntatie, omliggende gebouwen en landschapselementen.

Abscis Architecten - foto Steven Neyrinck

foto Steven Neyrinck

Abscis Architecten - foto Steven Neyrinck

foto Steven Neyrinck

Het ontwerp kadert binnen een brede visie over ontwerp van duurzame gebouwen, waar naast energie-efficiƫntie ook levenskwaliteit, natuur, mobiliteit, water, materiaalgebruik en flexibiliteit zeer belangrijk zijn

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - foto Steven Neyrinck

foto Steven Neyrinck

In het masterplan ‘Scheldeboorden’ werden de contouren uitgetekend voor het stadsontwikkelingsproject ‘Schelde-Eiland’. De site begrenst een oud industrieterrein dat gelegen is tussen de Schelde en een restant van de oude vestingsgracht. De industriegebouwen en gesaneerde gronden maken er plaats voor een residentiële ontwikkeling vlak bij het stadscentrum van Oudenaarde.

De ontwikkeling bestaat uit drie bouwblokken, waarvan de twee noordelijke bouwblokken zijn opgevat als middelhoge appartementsgebouwen, en het zuidelijke blok een mix zal zijn van grondgebonden en meergezinswoningen. Dit  zuidelijke bouwblok – blok C – werd door Abscis Architecten ontworpen in een U-vorm waarin rijwoningen en meergezinswoningen elkaar afwisselen. Het verscheiden karakter van deze woningen werd beïnvloed door de oriëntatie, omliggende gebouwen en landschapselementen.

Het meest kenmerkend voor de site zijn de negen woningen aan de Scheldeboord, die met hun nok loodrecht op de Schelde gericht zijn. Het volumespel in combinatie met de afwisseling van baksteen en houten gevelbekleding, verwijst naar het industrieel verleden en benadrukt de onderscheidene ‘havenwoningen’. Deze woningen zijn gevat tussen twee meergezinswoningen die met hun grotere schaal een antwoord bieden op de kleinere gevangenis in het zuiden en de geplande appartementen in het noorden. Het zuidelijke kopgebouw telt vijf appartementen en vormt de poort voor het gehele Schelde-Eiland. Het noordelijke gebouw telt eenentwintig appartementen die maximaal gericht zijn op de Schelde door de grote gevelopeningen aan de woonruimtes. Het visuele aspect van de uitsparingen ondersteunt de ritmiek van de noordgevel en verbindt de woningen met het water en met het spievormige plein.

De tien westelijke woningen hebben een bescheiden, harmonieus karakter. De gelijkvormige, afwisselend open en gesloten ramen spelen een spel met de ramen boven de kroonlijst, zo vormt de gevel met zijn lichte variatie aan baksteen in bruin- en grijstinten een rustige pleinwand voor het woonerf.

Het ontwerp kadert binnen een brede visie over ontwerp van duurzame gebouwen, waar naast energie-efficiëntie ook levenskwaliteit, natuur, mobiliteit, water, materiaalgebruik en flexibiliteit zeer belangrijk zijn.

We maken de gebouwen zo compact mogelijk als toegelaten volgens de regelgeving. Een uitzondering hierop is de asverdraaiing van de nokken aan de Scheldeboord want naast een verbetering van de woon- en beeldkwaliteit, biedt ze de mogelijkheid aan de bewoners om de zuidgerichte dakvlakken te activeren voor zonne-energie. Binnen de compacte volumes wordt geïnvesteerd in passieve middelen als isolatie, luchtdichtheid en inertie, om de vraag naar actieve energie te beperken. Elke materiaalkeuze wordt voorafgegaan door een onderzoek naar de levenscyclus, en er wordt maximaal gebruik gemaakt van bio-ecologische materialen.

Ontdek het voorafgaande 'Masterplan Scheldeboorden'

Abscis Architecten - foto Steven Neyrinck

foto Steven Neyrinck

Abscis Architecten - foto Steven Neyrinck

foto Steven Neyrinck

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - inplantingsplan

inplantingsplan

Delen