2019-2022 Hamme

Abscis Architecten -

Dit project is deel van het ambitieuze masterplan ‘Hamme 2020’, dat het hart van Hamme volledig zal hertekenen. Het reconversieplan omvat enkele cruciale ingrepen die gericht zijn op het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de centrumbewoner /-bezoeker, door het openbaar domein opnieuw in te richten en een handelslus te creëren die de commerciële activiteiten in de dorpskern versterkt.

Abscis Architecten - buitenpavilioen voor beeldende kunsten - foto Steven Neyrinck

buitenpavilioen voor beeldende kunsten - foto Steven Neyrinck

Abscis Architecten - kapel gerenoveerd tot bibliotheek - foto Steven Neyrinck

kapel gerenoveerd tot bibliotheek - foto Steven Neyrinck

Het centrum van Hamme wordt een levendige oase, waar ontspanning en ontmoeting centraal staan.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - kapel herbestemd tot bibliotheek - foto Steven Neyrinck

kapel herbestemd tot bibliotheek - foto Steven Neyrinck

De Markt wordt een verkeersluw en groen binnengebied met enerzijds een publieke, culturele campus en anderzijds een private woonblok met een commerciële plint. Er werd een nieuwbouw voor de kunstacademie opgericht (muziek, woord, dans, beeldende kunsten) en de bibliotheek verhuisde naar het voormalig klooster en de winterkapel. Verder werd er een doorwaadbare binnentuin tussen de twee gebouwen aangelegd die het geheel verbindt en uitnodigt tot verpozen. Als drager van dit project, komen er 70 woningen en 3000 m² handelsruimte bij, rondomrond een vernieuwde en groene markt. Het centrum van Hamme wordt een levendige oase, waar ontspanning en ontmoeting centraal staan.

De kapel en de (façade van de huidige) academie zijn beeldbepalend op het Marktplein. Samen met de Sint-Pieters Banden kerk en de pastorie bepalen ze in sterke mate het historisch karakter van het centrum. Daarom worden ze geïntegreerd in het nieuwe planconcept. Daarnaast worden ook een aantal waardevolle bomen behouden en wordt het groen uitgebreid en ingepast op oude en nieuwe publieke pleinen.

De publieke functies worden geclusterd rond de historische gebouwen. Een nieuw gebouwvolume sluit aan op het patrimonium en vormt er een geheel mee. De sheddaken brengen noorderlicht in de nieuwe gebouwen en de gevelmaterialisatie versterkt het contrast en dialoog tussen de bestaande en nieuwe bebouwing. De gebouwen omarmen een groen publiek binnengebied, dat wordt ingericht als ‘kapeltuin’, een plek die een zekere intimiteit en rust uitstraalt.
De bibliotheek wordt voorzien aan de kant van de Markt, de academie in de noordelijke vleugel. De cafetaria en een luifelconstructie vormen het bindend element tussen de beide. De relatie tot de kerk en het Marktplein, de winterkapel als decor, de link naar de nieuwe academie, laden deze plek op zodat een bijzondere ruimte ontstaat die vele functies kan vervullen.

Ga naar het andere deelproject van hart van Hamme  'PPS Hamme Markt'

Ga naar fase 1 van het totaalproject 'PPS administratief centrum en woonproject Hamme'

Ga naar het totaalproject 'masterplan Hamme'

Abscis Architecten - academie - foto Steven Neyrinck

academie - foto Steven Neyrinck

Abscis Architecten - binnenplein - foto Steven Neyrinck

binnenplein - foto Steven Neyrinck

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - binnenplein - foto Steven Neyrinck

binnenplein - foto Steven Neyrinck

Abscis Architecten - interieur academie - foto Steven Neyrinck

interieur academie - foto Steven Neyrinck

Abscis Architecten - inkom academie - foto Steven Neyrinck

inkom academie - foto Steven Neyrinck

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - grote mix aan functies in het hart van Hamme - visualisatie Abscis Architecten

grote mix aan functies in het hart van Hamme - visualisatie Abscis Architecten

Delen