2010 - 2012 Ronse

Abscis Architecten -

Het oude ziekenhuis op de Campus Delghust te Ronse werd omgevormd tot een modern centrum voor Textiel Innovatie. Het gebouw was door haar uitgesproken vormentaal een eyecatcher in Ronse, een eigenschap die we wouden behouden bij de reconversie.

De opdracht omvatte het duurzaam en energie-efficiënt renoveren van het voormalige ziekenhuis. Het gebouw werd gestript tot op de ruwbouw en voorzien van een nieuwe geïsoleerde schil. De bestaande bandramen werden gerespecteerd en kregen nieuw hoogwaardig geïsoleerd buitenschrijnwerk. Daarnaast werd de gevel uitgerust met een tweede huid in textiel. Hiermee wordt niet alleen verwezen naar de nieuwe functie van dit gebouw, maar ook ingespeeld op eisen inzake performante zonnewering en energieprestatie. De textielgevel laat voldoende doorkijk toe en wordt gedifferentieerd door raamvlakken die hier doorheen priemen.

De vloerplateaus zijn aangepakt om te kunnen voldoen aan de hedendaagse eisen en de nieuwe functies van het gebouw. De voormalige bestemming als ziekenhuis biedt heel wat voordelen die in een ‘standaard’-gebouw niet terug te vinden zijn, zoals ruime en voldoende verticale circulatie, hoge ruimtes, grote kolomvrije lokalen, zeer goede toegankelijkheid,...enz. De grote hoogte van het gelijkvloers biedt de mogelijkheid om een auditorium, foyer en onthaal onder te brengen en om aansluitend een bar en lounge te voorzien. Hier werd een open en uitnodigende sfeer beoogd. De hoger gelegen verdiepingen hebben een eerder semi-publiek karakter en huisvesten diverse functies, zoals de werkwinkel, loket ondernemingen, werkplekken en opleidingsruimtes. Deze zones bestaan uit vrije vloerplateaus die flexibel in te richten zijn naar de behoefte van de gebruikers. De zesde en zevende verdieping doen dienst als tentoonstellingsruimtes. Dit wordt een ‘leerruimte’ waar bezoekers geïnformeerd worden over toepassingen van textiel innovaties.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -