Anderlecht

Abscis Architecten -

Dit niet weerhouden wedstrijdontwerp voor de P+R parkeergarage is gelegen aan het knooppunt van de Brusselse R0 met de Bergensesteenweg in Anderlecht. Het project kadert binnen het gewestelijk mobiliteitsbeleid en wil pendelaars en buurtbewoners motiveren om optimaal gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Het gebouw werd geconcipieerd als een open parking waarvan de gevels voorzien in de nodige natuurlijke ventilatie. De beweging van de verkeersstromen op de naastliggende ring diende als inspiratie voor het primeren van horizontaliteit in het gebouw. De verdiepingsvloeren worden onderling verbonden door siergevels uit bamboepilaren. Vervat in een onder- en bovenregel volgen ze de wisselende inclinatie van de betonnen gevelboorden. Het materiaal werd gekozen omwille van haar duurzaamheid, natuurlijke karakter en omwille van het visuele aspect.

De organisatie van de parkeergarage zorgt voor een optimale opsplitsing van alle verkeersstromen. De ingang van het parkeergebouw situeert zich onmiddellijk aan de uitgang van de tunnel onder de ring, waardoor conflicten tussen de diverse verkeersstromen uitgesloten worden.

De opdracht voorziet eveneens in de omgevingsaanleg waarbij de bestaande waardevolle groenbuffer in het noordoosten wordt opgewaardeerd en aangevuld. Integratie van groen in patio, randstroken en groendak zorgen voor het ontstaan van een aantrekkelijke site met centraal gelegen parkstrook. De kern van dit nieuwe verkeersknooppunt wordt een rustplek.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook