Tielt

Abscis Architecten -

De Stad Tielt wenste via een architectuurwedstrijd een PPS aan te gaan om de voormalige collegesite in het centrum van de stad om te bouwen tot een nieuw stadsdeel met wonen, werken en winkelen, en aansluitend op het stadspark. Onze doelstelling in dit niet weerhouden ontwerpvoorstel was het bouwen van kwalitatieve en betaalbare woningen in een prachtige groene omgeving. Met aandacht voor eigentijdse architectuur en echte duurzaamheid, en door een goed evenwicht te vinden tussen het individu en het ‘samen wonen’ waarbij respect voor de persoonlijke leef-visie en sociale achtergrond van de toekomstige bewoners een plaats zou krijgen.

Het ontwerpvoorstel vertrekt vanuit het versterken van het stedelijk woon- en winkelweefsel door het creëren van verschillende woonblokken met gediversifieerde, aangename binnengebieden. De nieuwe omgeving zou zich maximaal integreren in de bestaande situatie. Om deze reden werden enkele cruciale linken gemaakt, zoals het doortrekken van het stadspark, het verderzetten van het stedelijk weefsel, het aanleggen van twee binnentuinen, het integreren van de kant van de Ieperstraat,...

Het projectvoorstel is gebaseerd op de bestaande kwaliteiten van de omgeving: er is een aantrekkelijk stedelijk weefsel, er is een stadspark met historische wortels, en een klooster dat beeldbepalend is voor Tielt. Het nieuwe project met zijn mix van wonen en werken ligt te midden van deze troeven en brengt een nieuw elan dat verder gaat dan de som der delen. Het project absorbeert de omgeving en kneedt ze tot een nieuwe leefbare en levendige omgeving. Het is de sleutel tot de vergeten eenheid.

De centrale winkelstraat vormt in dit ontwerp een structurele as doorheen het gebied, en gaat een nieuwe verbinding aan met het stadspark. In- en uitritten van de ondergrondse parkeergarages werden er op strategische plaatsen ingeplant, zodat het ganse gebied autoluw kon gemaakt worden.

Er werden materialen gekozen die passen bij het openbaar gebied: duurzame grondstoffen die weinig onderhoud vragen, zoals natuursteen en beton.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

Willebroek Stad. Willebroek
Stedenbouwkundige studie Flanders Expo. Gent
Masterplan sociale huisvestingssite Jubileumlaan. Gent
Masterplan Waalse Krook. Gent
Howest Brugge. wedstrijd
Voetgangersveer Appels (Dendermonde). Dendermonde