Abscis Architecten -

BIMMEN = SAMENWERKEN

Binnen het bouwproces streven verschillende partijen samen naar het produceren van een kwalitatief gebouw, gerealiseerd aan een hoog economisch rendement, en dit op een zo kort mogelijke bouwtijd. Tijdens dit proces is een informatiestroom van gegevens continu in beweging tussen de verschillende actoren. De productie, verstrekking en verwerking van hoeveelheden informatie maakt dat de kans op fouten groot is wanneer dit gebeurt met de focus op de eigen discipline en zonder rekening te houden met de andere partners in de keten.

BIM staat voor Building Information Modelling of Building Information Management. BIM gaat in essentie over een collectieve benadering van het bouwproject in plaats van een individuele, en organiseert zich rond een centraal driedimensionaal virtueel gebouw-model. Hierbij is het maken van goede afspraken essentieel om te komen tot een betere samenwerking.

BIM-CONCEPT

De opbouw van informatie in een BIM-model gebeurt door het invoeren van zowel grafische als alfanumerieke gegevens. Eens deze informatie is ingevoerd, kan deze uitgelezen worden in tabellen en worden tekeningen quasi automatisch gegenereerd. Door het gebruik van deze database met unieke gegevens kan er redundantie in het model vermeden worden. Elk object komt uniek voor, evenals zijn gegevens. De consistente voorstelling van gegevens is dus altijd gegarandeerd en verhoogt het inzicht in het te bouwen project.

Wanneer een element wordt gewijzigd, dan worden automatisch hoeveelheden, doorsneden, grondplannen en tabellen aangepast. Vergissingen kunnen hiermee sterk gereduceerd worden. Het digitale 3D-model verzamelt, gebruikt en beheert alle relevante bouwinformatie gedurende de volledige levenscyclus van een gebouw; van programma, over realisatie en gebruik, tot sloop. Deze informatie kan in principe real-time aangeleverd worden door betrokken projectpartners. Dit betekent dat de meest actuele gegevens transparant voor alle bouwpartners beschikbaar zijn. Constructieproblemen, denkfouten of onnauwkeurigheden komen in het BIM-model snel aan het licht aangezien iedereen naar de waarheid kijkt. Hierdoor komt een transparante communicatie op gang en wordt de foutenmarge tijdens de uitvoeringsfase significant gereduceerd.

Bij het werken aan BIM-projecten is het van belang dat projectteams zich kunnen organiseren rond centrale eenduidige data-uitwisseling d.m.v. een communicatieplatform. Alle projectdocumenten worden op één centraal uitwisselingsplatform geplaatst. Zo beschikt iedere projectpartner ten allen tijde over de meest actuele gegevens. Momenteel streeft men nog naar de implementatie van BIM tijdens de werffase, om ook daar onnauwkeurigheden te vermijden en een verhoogde efficiëntie van werfvergaderingen te bereiken.

BUDGETBEWAKING

Tijdens het ontwerp- en realisatieproces is het budget aan een strenge bewaking onderhevig. Hiertoe wordt het bouwbudget als uitgangspunt genomen én als verantwoordelijkheid beschouwd van alle leden van het ontwerpteam. Vanuit een kwaliteitsstreven wordt elke nieuwe kostenraming teruggekoppeld naar de vorige stap. Deze werkwijze geeft een goed inzicht in de eventuele afwijkingen of evoluties. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de BIM-methode, kan in elke fase een gedetailleerde meetstaat gegenereerd worden, waar een realistische raming (uit relevante nacalculatiefiches) aan gekoppeld wordt. Op die manier wordt vanaf het begin het aanvangsbudget op erg praktische wijze getoetst aan de driedimensionale bouwtekeningen van alle disciplines, en kunnen eventuele afwijkingen snel opgespoord worden vooraleer de volgende fase aan te vatten.

AANPAK

Elke fase in het bouwproces bevat specifieke parameters die in een BIM-model kunnen worden vastgelegd. Het BIM-model ontstaat in ontwerpfase, waar de verschillende disciplines alle relevante informatie koppelen aan het model. De parameters zijn gericht op een efficiënte ontwerpcoördinatie en budgetbeheer. In uitvoering wordt dit model aangevuld met relevante informatie voor de aannemer. Het betreft een verfijning van de bestaande gegevens met de klemtoon op een correct as-builtmodel, en parameters die het bouwproces dienen te sturen met het accent op bouwplanning en cost control. Na de realisatie houdt de eigenaar het BIM-model up-to-date, en dient het als basis voor een gebouwbeheersysteem en onderhoudsplan. De opmaak van een BIM-model vraagt een overkoepelende, innovatieve visie op het bouwproces. Een consequent BIM-model, opgemaakt volgens een vooraf vastgelegd protocol, is de garantie op return on investment.

Meer lezen? Naar het artikel 'KUL Campus Brugge is eerste BIM-project in de echte zin van het woord' (Bouwkroniek, 15/07/2016)

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook