2017 - 2019 Kuurne

Abscis Architecten - blok A (opgeleverd maart 2019)

Het masterplan van dit project kadert in een globale ruimtelijke visie op de site en haar omgeving. Hierin werden drie appartementsgebouwen ontworpen met een ondergrondse parking, die in twee fases gebouwd zal worden, en een gemeenschappelijke landschapstuin.

Abscis Architecten - detail gevelsteen in wildverband

detail gevelsteen in wildverband

Abscis Architecten - masterplan inrichtingsplan

masterplan inrichtingsplan

Het spanningsveld tussen ‘dorp’ en ‘landschap’ vormt het uitgangspunt voor de nieuwe ontwikkeling

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - concept masterplan

concept masterplan

De projectzone Vlaskant situeert zich in Kuurne tussen de verstedelijkte kern in het noorden en de groene Leieboorden met het toekomstige Vlaspark in het zuiden. Hier eindigt de gesloten bebouwing van de dorpskern en begint het open landschap met vrijstaande hoeves, schuren, loodsen en kasteeltjes. Dit spanningsveld tussen ‘dorp’ en ‘landschap’ vormt het uitgangspunt voor de nieuwe ontwikkeling met drie solitaire nieuwbouwvolumes in een grote, collectieve landschapstuin, die het natuurlijke reliëf van het terrein volgt en aansluit op het toekomstige Vlaspark.

Het eerste woongebouw dat werd opgetrokken vormt een morfologisch overgangsvolume tussen de hogere, gesloten bebouwing aan de ene zijde en het vrijstaande kasteeltje met grote, open voortuin aan de andere zijde. Het langwerpige nieuwbouwvolume past zich met zijn korte straatgevel in de gevelrij in en vormt met de lange, zuid-oostgerichte zijgevel een nieuw front en sluitstuk van het bouwblok. 

Delen